Chúc mừng bạn Cao Thanh Phương Uyên – SV ĐH HUFLIT – Đạt TOEIC 855 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình )

Chúc mừng bạn Cao Thanh Phương Uyên - SV ĐH HUFLIT - Đạt TOEIC 855 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình )

Chúc mừng bạn Cao Thanh Phương Uyên – SV ĐH HUFLIT – Đạt TOEIC 855 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình ). Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.