Chúc mừng bạn Võ Lê Quyên – SV HV Hàng Không – Đạt TOEIC 650 điểm ( Tăng 245 so với điểm đầu vào )

Chúc mừng bạn Võ Lê Quyên - SV HV Hàng Không - Đạt TOEIC 650 điểm ( Tăng 245 so với điểm đầu vào )

Chúc mừng bạn Võ Lê Quyên – SV HV Hàng Không – Đạt TOEIC 650 điểm ( Tăng 245 so với điểm đầu vào ). Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 2 tuần.