Chúc mừng bạn Nguyễn Hùng Minh đã đat TOEIC 650 (tăng 270 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cơ bản 2 tháng

Chúc mừng bạn Nguyễn Hùng Minh đã đat TOEIC 650 (tăng 270 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cơ bản 2 tháng

Chúc mừng bạn Nguyễn Hùng Minh đã đat TOEIC 650 (tăng 270 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cơ bản 2 tháng