Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Hà đã đat TOEIC 545 (tăng 115 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Hà đã đat TOEIC 545 (tăng 115 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Nguyễn thị Hồng hà đã đat TOEIC 545 (tăng 115 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần