Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Phương Trang đã đat TOEIC 590 (tăng 260 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Phương Trang đã đat TOEIC 590 (tăng 260 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Phương Trang đã đat TOEIC 590 (tăng 260 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần