Chúc mừng bạn NGUYỄN VĂN CƯỜNG – SV ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – đạt TOEIC 640 điểm (Tăng 270 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn NGUYỄN VĂN CƯỜNG - SV ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - đạt TOEIC 640 điểm (Tăng 270 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn NGUYỄN VĂN CƯỜNG – SV ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – đạt TOEIC 640 điểm (Tăng 270 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.

ĐĂNG KÝ HỌC

GỌI LẠI CHO TÔI