Thi Thử TOEIC Online – Đề thi TOEIC Cấu Trúc mới 2021 IIG (Có điểm ngay)

Hướng dẫn làm bài Test đầu vào

#1 : Bấm vào nút BẮT ĐẦU THI để bắt đầu bài Test

Nhấn vào nút “BẮT ĐẦU THI” để bắt đầu bài test.

#2: Bắt đầu thi

File Nghe được tự động bật lên, Đầu tiên bạn sẽ nghe hết 6 cầu trong Part 1. Khi muốn qua Part 2 và các phần sau đó, các bạn nhấp vào CHỌN PHẦN THI để tiếp tục bài thi

Sau khi làm hết 6 câu trong part 1 thì chọn vào “-Chọn phần thi -” để đến các câu hỏi tiếp theo
Chọn các câu hỏi mà bạn chưa hoàn thành, để tiếp tục phần test.

#3. Nộp bài khi đã hoàn thành 200 câu.

Sau khi bạn đã hoàn thành 200 câu hỏi, bạn nhấn vào nút “nộp bài”

#4. Xem kết quả bài thi

Bắt đầu làm bài thi thử

ĐĂNG KÝ HỌC

GỌI LẠI CHO TÔI

Chào bạn! Kim Nhung TOEIC sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Ms. Kim Nhung TOEIC
Table of Contents