Thi Thử TOEIC Online – Đề thi TOEIC Cấu Trúc mới 2021 IIG (Có điểm ngay)

Hướng dẫn làm bài Test đầu vào

#1 : Bấm vào nút BẮT ĐẦU THI để bắt đầu bài Test

Nhấn vào nút “BẮT ĐẦU THI” để bắt đầu bài test.

#2: Bắt đầu thi

File Nghe được tự động bật lên, Đầu tiên bạn sẽ nghe hết 6 cầu trong Part 1. Khi muốn qua Part 2 và các phần sau đó, các bạn nhấp vào CHỌN PHẦN THI để tiếp tục bài thi

Sau khi làm hết 6 câu trong part 1 thì chọn vào “-Chọn phần thi -” để đến các câu hỏi tiếp theo
Chọn các câu hỏi mà bạn chưa hoàn thành, để tiếp tục phần test.

#3. Nộp bài khi đã hoàn thành 200 câu.

Sau khi bạn đã hoàn thành 200 câu hỏi, bạn nhấn vào nút “nộp bài”

#4. Xem kết quả bài thi

Bắt đầu làm bài thi thử

ĐĂNG KÝ HỌC