fbpx
Luyện Nghe TOEIC Part 3

Luyện nghe TOEIC Part 3 – Đề thi TOEIC Format Mới 2022 – 3 Bước làm bài cần phải biết.

TOEIC Listening Part 3 là phần thi khó. Như đã đề cập ở bài học Luyện Nghe TOEIC, với mục tiêu 500-650 điểm TOEIC, bạn cần làm đúng khoảng 22-27/39 câu Part 3. Trong bài học Luyện Nghe TOEIC Part 3 này, bạn sẽ được học:

 • 3 bước làm bài Part 3: vô cùng quan trọng, giúp tăng sự tập trung.
 • Nhận biết được loại câu hỏi & cách nghe thông tin, cách trả lời.
 • Làm các bài tập áp dụng : Cách trả lời từng loại câu hỏi trong Part 3

Nào, cùng bắt đầu bài học.

Nội dung chính

Giới thiệu bài thi TOEIC Listening Part 3 đề thi TOEIC Cấu trúc mới 2022

Part 3 gồm 39 câu hỏi, dựa trên 13 đoạn hội thoại. Mỗi đoạn hội thoại là những câu đối đáp giữa 2-3 người, bao gồm 3 câu hỏi. Sau mỗi đoạn hội thoại, có 3 câu hỏi được đọc để thí sinh nghe và trả lời. Những câu hỏi này cũng được in trên đề thi. Sau mỗi câu hỏi được đọc, thí sinh có 8 giây để trả lời trước khi qua câu tiếp theo.

Đề thi TOEIC cấu trúc mới 2022 ETS 2022, riêng với Part 3 thì có nhiều cải tiến so với đề thi cũ. Mục đích cải tiến này là để tăng độ khó và gần với thực tế hơn.

 • Số lượng câu hỏi: Tăng thêm 9 câu hỏi so với đề thi cũ. Do giảm 4 câu Part 1 và 5 câu ở Part 2 so với đề thi cũ.
 • Dạng đoạn hội thoại: xuất hiện thêm dạng mới có 3 người nói. Đây là đoạn hội thoại khó, tuy nhiên chỉ chiếm 1/13 đoạn hội thoại xuất hiện trong bài thi, tương ứng với 3 câu hỏi.
 • Thêm 2 dạng câu hỏi mới: Câu hỏi ngụ ý và Câu hỏi kèm theo bảng thông tin/biểu đồ.

Thí sinh cần 500-650 điểm TOEIC thì không nên quá tập trung vào Dạng hội thoại có 3 người nói và 2 Dạng câu hỏi mới. Làm chắc những câu còn lại, vẫn có thể đúng khoảng 22-27 câu Part 3, đạt mục tiêu đề ra khi luyện nghe TOEIC Part 3

Cấu trúc đề thi toeic mới IIG Việt Nam 2020

Cách làm part 3 TOEIC – 3 Bước Làm Bài

Đây là 3 bước dùng để xác định mục tiêu cần nghe và cách nghe. Vì sao cần nhuần nhuyễn 3 bước này? Khi đi thi, bài nghe chỉ đọc đúng 1 lần duy nhất. Nếu ta không xác định được mục tiêu cần nghe, sẽ dễ bị xao nhãng, mất tập trung. Từ đó, không thể chọn được đáp án chính xác.

Bước 1 – Đọc câu hỏi để xác định và ghi nhớ thông tin cần nghe

Khi đoạn băng đang đọc hướng dẫn làm bài, lập tức đọc lướt qua 3 câu hỏi đầu tiên. Lưu ý là chỉ đọc câu hỏi, không đọc đáp án. Đọc để xác địnhghi nhớ được thông tin cần nghe, giúp định vị được câu trả lời trong bài nghe.

 • Xác định câu hỏi đó liên quan đến giọng Nam hay giọng Nữ trong bài nghe. Khi nghe chỉ chú ý đến người Nam hay người Nữ mà thôi
 • Xác định được từ khóa chính của câu hỏi để chú ý nghe những vấn đề liên quan

41. Why did the woman have trouble finding a parking spot?

☛ Lắng nghe giọng Nữ, từ khóa là parking spot

42. What does the man say he has been doing?

☛ Nghe giọng Nam

43. What will the woman probably do next?

☛ Chú ý giọng Nữ

Bước 2 – Lắng nghe đoạn băng, chú ý nghe các từ khóa chính để định vị câu trả lời

Trong lúc nghe đoạn băng đọc, chú ý xác định vị trí câu hỏi nằm ở đâu trong đoạn băng. Cách xác định vị trí câu hỏi như trong bảng ở Bước 1.

☛ Lưu ý khi Luyện Nghe TOEIC Part 3

Thường 90% các câu hỏi ở Part 3 xuất hiện bên trong bài đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vì vậy thí sinh đừng đợi đến cuối bài đọc mới bắt đầu nghe cho câu số #1. Làm như vậy sẽ “dính bẫy” và đảm bảo chọn phải đáp án SAI.

Đoạn hội thoại ví dụ

Đoạn băng đọc ( Tapescript)Câu hỏi
W: Jim, how is your new apartment?
M: I really like it. It’s really spacious and the rent is very reasonable.
W: That’s great. When are you going to invite me to see your new place?
M: Well, I was thinking of asking some people over this Friday but my brother got these free tickets to the basketball game.
1. What are speakers talking about?
A. Their workplace
B. A basketball game
C. A party they had attended
D. The man’s new place
2. What did Jim recently do?
A. Move into a new apartment
B. Watch a basketball game
C. Hold a housewarming party
D. Get a new job
3. What will the man probably do this Friday?
A. Attend a sporting event
B. Hold a housewarming party
C. Move into his new apartment
D. Visit his brother

Cách xác định câu trả lời

Các câu hỏi 1,2,3 xuất hiện bên trong bài đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Câu trả lời cho câu 1 nằm ở ngay câu đầu tiên “ how is your new apartment” ☛ Chọn đáp án D – The man’s new place. Hoặc nếu câu đầu nghe chưa ra, có thể nghe tiếp câu 2, câu 3 có đoạn “to see your new place” vẫn chọn đáp án D.

Nếu để đến cuối nghe thấy có đoạn “…free tickets to the basketball game” sẽ chọn câu B “ A basketball game” à Đáp án Sai.

Mẹo này chỉ dành cho các bạn nghe Yếu, nhưng cần Luyện Nghe TOEIC Part 3 cấp tốc để đi thi. Rõ ràng nếu kỹ năng nghe yếu. Nghe mà không hiểu. Khi nghe mắt lướt đáp án, thấy có từ “giống giống” rồi chọn, thì rất dễ “dính bẫy” như đã trình bày ở trên.

Lướt nhanh qua 4 câu trả lời để chọn đáp án đúng

ĐỒNG THỜI trong lúc xác định vị trí câu hỏi, mắt lướt nhanh qua 4 câu trả lời của câu hỏi tương ứng để tìm ra đáp án ĐÚNG. “Lướt mắt qua 4 câu trả lời” để chọn đáp án đúng, ĐÁP ÁN ĐÚNG được xác định như sau:

Mục tiêu 450-550Mục tiêu cao hơn
Đáp án nằm trong câu trả lời có từ/cụm từ trùng với từ nghe trong bài đọc ở vị trí xác định được dùng để trả lời cho câu hỏi tương ứngNgoài phải nghe được như mục tiêu 450-550. Ở mục tiêu cao hơn, thí sinh còn phải nghe được Đáp án nằm trong câu trả lời có từ/cụm từ đồng nghĩa với từ nghe trong bài đọc ở vị trí xác định được dùng để trả lời cho câu hỏi tương ứng
Ví dụ ở câu 1 và câu 2 bên trên, thí sinh nghe được 2 từ “new place” và “new apartment” trùng với câu trả lời D ( câu 1) và A ( Câu 2) à Đó chính là đáp án đúng.Ví dụ ở câu 3, thí sinh nghe được cụm từ “basketball game”, lướt mắt trong 4 câu trả lời thấy câu A có cụm “sporting event”, đây chính là cụm đồng nghĩa với “basketball game” à A là đáp án ĐÚNG.

Cách nhớ những từ khóa bên trong câu trả lời

 • Nếu câu trả lời đều chứa động từ thì nhớ động từ
 • Nếu câu trả lời đều chứa cụm danh từ thì nhớ danh từ đứng cuối cụm, cũng là danh từ chính
Ví dụ 1
Đoạn băng đọc ( Tapescript)Câu hỏi
W: Well, you are in luck. We’ve just slashed the price for this model and I guess we didn’t have a chance to put the new price tag on yet. Let me talk to the assistant manager in the storeroom. I’ll check with him and confirm the price.What does the man offer to do?
A. Give her directions to another store
B. Get a camera from the storage room
C. Deliver an item to her house
D. Check about some information with a coworker

Đây là đoạn chứa câu trả lời cho câu hỏi bên trên.

Nhận xét 4 câu trả lời A,B,C,D đều chứa các động từ khác nhau, nên ta cần nhớ 4 động từ này: give, get, deliver, check

Ta nghe được động từ check xuất hiện ở câu cuối à Đáp án là D.

Bẫy khiến chọn đáp án SAI

Trong 4 câu trả lời, ta thấy có từ storage room nằm ở câu trả lời B. Trong đoạn nghe được cũng xuất hiện từ storeroom, thí sinh rất dễ dính bẫy này, từ đó chọn đáp án là B nếu không phân tích các câu trả lời từ trước theo hướng dẫn bên trên

Ví dụ 2
W: Well, Dr. Miller was called for an emergency operation and I’m afraid that he won’t be back today. Is it posible for you to come back and see him tomorrow at the same time? I know that Dr. Miller has nothing important planned for tomorrow, so I am sure he’ll be available to see you.Why is Dr. Miller unavailable right now?
A. He is talking on the phone.
B. He is attending an emergency meeting.
C. He is performing an operation
D. He is on a bussiness trip.

Chúng ta thấy 4 câu trả lời đều chứa các danh từ, phải xác định danh từ chính là phone, meeting, operation và trip và chú ý nghe 4 danh từ này. Thấy xuất hiện emergency operation ☛ Chọn C, vì trùng danh từ operation.

Bẫy khiến chọn đáp án SAI:

Ở câu trả lời B, có tính từ emergency, trong đoạn nghe cũng có từ emergency, nhưng đây chỉ là tính từ phụ bổ nghĩa cho danh từ chính đứng sau nó. Rất nhiều học viên đã chọn đáp án B vì có từ emergency, như vậy là “dính bẫy”

Bước 3 – Tô lại đáp án đúng vào Phiếu trả lời.

Khi đoạn hội thoại/bài đọc ngắn vừa kết thúc, lập tức tô đậm 3 đáp án tương ứng với 3 câu hỏi vào trong AnswerSheet – Phiếu trả lời.

Khi đoạn băng đọc đến từng câu hỏi ( Ví dụ: Number forty one) thì lúc đó quay lại Bước 1 – Đây là thời gian để đọc 3 câu hỏi cho đoạn hội thoại/bài đọc tiếp theo ( Câu 44, 45, 46)

Mind Map 3 Bước làm bài áp dụng khi Luyện Nghe TOEIC Part 3

Vậy là bạn đã học xong 3 bước Luyện Nghe TOEIC Part 3 – Nhớ luyện tập cho thật nhuần nhuyễn bạn nhé. Đây chỉ là kỹ thuật làm bài, nhưng có thể quyết định đến 70% điểm thi TOEIC Part 3 của bạn.

3 bước Luyện Nghe TOEIC Part 3 - Mind map
Luyện 3 bước Làm Bài Nghe TOEIC Part 3 – Mind Map

Xem thêm: Từ vựng TOEIC Part 3 – Danh sách từ vựng theo chủ đề, các từ/cụm từ đồng nghĩa thường gặp.

Nhận biết được loại câu hỏi & cách nghe thông tin, cách trả lời.

10 loại câu hỏi dễ lấy điểm thí sinh luyện nghe TOEIC part 3 cần phải biết

Thí sinh có mục tiêu điểm TOEIC từ 550-650 thì nên tập trung luyện thật tốt phần này. Đây là những câu hỏi về chủ đề hoặc hỏi thông tin chi tiết, chiếm khoảng 29-30/39 câu Part 3.

1. Câu hỏi về địa điểm

 • Where are they?
 • Where is the man/ woman?
 • Where are the speakers?
 • Where is the conversation taking place?

Đáp án sẽ là các địa điểm khác nhau như:  a restaurant, a bank, an advertising agency, a tailor shop,

Man: We don’t have any reservations. Is it still possible for us to get a table for two?
Woman: You’re in luck. A party of two just canceled their reservations. We can seat you in about fifteen or twenty minutes.
Man: Great! I was worried, but I guess this is our lucky night!
Q. Where are they?
A. At a theater                      
B. At a party                        
C. At an airport                         
D. At a restaurant

2. Câu hỏi về nghề nghiệp

Tương tự như câu hỏi về địa điểm, loại câu hỏi này có thể hỏi về nghề nghiệp của một hoặc cả hai người nói.

 • Who is the man/woman?
 • Who are they?
 • What is he/she?
 • What are they?
 • What is the man’s/woman’s profession?
 • What is the man’s/woman’s occupation?
 • What is the man’s/woman’s job?

Đáp án có thể là các tên nghề nghiệp như: banker, bus driver, travel agent, secretary, …

1st Man: Front desk.
2nd Man: Yes, I’d like to have my suit cleaned and pressed. I have an important dinner meeting, so I’ll need it by 5:00.
1st Man:  Certainly, sir. I’ll have someone come by your room in just a few minutes to pick it up.
2nd Man:  Please put the charges on my bill. Oh, and I didn’t receive the morning paper I asked for. Can you have someone bring that to me as well?
Q. Who is the first speaker?
A. A waiter                         
B.  hotel clerk                              
C. A journalist                           
D. A dry cleaner

3. Câu hỏi về hoạt động:

Dạng câu hỏi này sẽ hỏi về những gì mà một trong hai hoặc cả hai người nói đang làm.

 • What are they doing?
 • What is happening now?
 • What is the situation?
 • What is the man/ woman doing?
 • What is going to happen?
Woman: It must be a big change to go from being a marketing manager to a product designer. So, are you enjoying the job?
Man: Not as much as I thought I would. I didn’t think I’d have to work so late to meet the deadlines.
Woman: Well, give it a chance. You’ve only been in this position for a month. It took me a year of on-the-job training to adjust to the pace around here.
Man: Oh, I intend to. I’m not a quitter. I actually enjoy challenges.
Q. What is the man doing now?
A. Working  as a manager         
B. Marketing products         
C. Training new employees          
D. Designing products

4. Câu hỏi về chủ đề đoạn hội thoại

Các đáp án sai có thể chứa một/vài từ bạn nghe được nhưng lại ở trong một ngữ cảnh khác, không liên quan đến topic của cuộc nói chuyện.

 • What are they/ the speakers talking about?
 • What are they discussing?
 • What are they referring to?
 • What is the topic of the conversation?
 • What is the conversation about?
 • What is the subject of the conversation?

5. Câu hỏi về thời gian

Hỏi khi nào một hành động hay sự kiện diễn ra. Đôi khi loại câu hỏi này sẽ hỏi về mức độ thường xuyên (tần suất) hay thời lượng. Đáp án thường là giờ giấc, buổi trong ngày, thứ trong tuần, ngày + tháng, năm, khoảng thời gian…

Trong bài nghe Part 3 sẽ có những thông tin gây nhiễu và có thể đáp án đúng sẽ được diễn đạt theo một lối khác, ví dụ: đoạn hội thoại có “every three months” => đáp án đúng có thể là “on a quarterly basis” chẳng hạn.

 • When …?
 • At what time …?
 • How often … ? (tần suất)
 • How long …? (thời lượng)
Man: We don’t have any reservations. Is it still possible for us to get a table for two?
Woman: You’re in luck. A party of two just canceled their reservations. We can seat you in about fifteen or twenty minutes.
Man: Great! I was worried, but I guess this is our lucky night!
Q. How long will they have to wait for seats?
A couple of minutes                 
B. Less than twenty minutes                   
C. A half hour                      
D. Two hours

6. Câu hỏi về nguyên nhân

Thường sẽ hỏi tại sao người nói làm việc đó, hay có suy nghĩ đó hoặc vì sao một sự kiện lại diễn ra, …

 • Why did … happen?
 • Why is the man/woman going to …?
 • Why does the man/woman want to …?
 • Why is the man/woman upset/ happy/ puzzled?

Đôi khi câu hỏi dạng này cũng ở thể phủ định:

 • Why did … not happen?
 • Why does he/she not want to …?
Man: We don’t have any reservations. Is it still possible for us to get a table for two?
Woman: You’re in luck. A party of two just canceled their reservations. We can seat you in about fifteen or twenty minutes.
Man: Great! I was worried, but I guess this is our lucky night!
Q. Why was the man worried?
A. He didn’t have any reservations.                                             
B. He reserved the seats too late.                 
C. He didn’t know if this was a good restaurant.                       
D. He thought he might be late for a party.

7. Câu hỏi về kế hoạch

Loại câu hỏi này hỏi về điều mà người nam/người nữ dự định sẽ làm kế tiếp. Các đáp án sai có thể chứa những thông tin có thể nghe trong bài hội thoại nhưng lại không phải là đáp án đúng vì có thể cuối cùng kế hoạch bị sửa đổi hoặc bị phản đối. Lắng tai nghe lượt nói cuối cùng nếu như câu hỏi này hỏi về kế hoạch của người nói lượt cuối cùng đó.

 • What is the man/woman planning to do?
 • What does the man/woman plan to do next?
 • What plan has been suggested?
 • What does the man/woman want to do?
1st woman: Good morning, National Office Supplies, Customer Service Department. Janice Nelson speaking.
2nd woman: Hello, Janice, this is Ms.Tupton. I’m calling about an order I just received. There were twenty packages of blue paper, but we ordered white paper. I believe we spoke last week about a similar situation. And this time, my manager’s upset!
1st woman: I’m really sorry, Ms.Tupton. I’ll take care of the problem right away. Give me the invoice number on the shipment, and I’ll get an order of white paper out to you later this afternoon.
Q. What is Ms. Nelson planning to do?
A. Make a copy of the invoice         
B. Speak to her manager         
C. Call Ms. Tupton later today       
D. Send a new order 

8. Câu hỏi về vấn đề gặp phải

Hỏi về khó khăn mà một hoặc cả hai người nói gặp phải.

 • What is the problem here?
 • What is wrong with …?
 • What is the man’s/woman’s problem?
 • What is bothering the man/woman?
 • What is the man/woman worried about?
 • What is the man/woman concerned about?
1st woman: Good morning, National Office Supplies, Customer Service Department. Janice Nelson speaking.
2nd woman: Hello, Janice, this is Ms.Tupton. I’m calling about an order I just received. There were twenty packages of blue paper, but we ordered white paper. I believe we spoke last week about a similar situation. And this time, my manager’s upset!
1st woman: I’m really sorry, Ms.Tupton. I’ll take care of the problem right away. Give me the invoice number on the shipment, and I’ll get an order of white paper out to you later this afternoon.
Q. What is the problem?
A. The new shipment has not arrived.                                                                
B. The wrong order was delivered.                      
C. The company sent too many packages.                                                         
D. The invoice number was incorrect. 

9. Câu hỏi về đề xuất

Hỏi về những lời khuyên mà người nói này dành cho người còn lại.

 • What is the man’s/woman’s suggestion?
 • What is the man/woman suggesting?
 • What is the man’s/woman’s advice?
 • What does the man/woman advise … to do?
 • What suggestion is made?
Woman: It must be a big change to go from being a marketing manager to a product designer. So, are you enjoying the job?
Man: Not as much as I thought I would. I didn’t think I’d have to work so late to meet the deadlines.
Woman: Well, give it a chance. You’ve only been in this position for a month. It took me a year of on-the-job training to adjust to the pace around here.
Man: Oh, I intend to. I’m not a quitter. I actually enjoy challenges.
Q. What advice does the woman give?
A. To stay on the job         
B. To take a risk         
C. To apply for another position          
D. To give someone a present

10. Câu hỏi về ý kiến

Hỏi về cảm nhận mà một trong hai người nói cảm thấy.

 • What is the man’s/woman’s opinion of …?
 • How does the man/woman feel about …?
 • What does the man/woman think about …?
Woman: It must be a big change to go from being a marketing manager to a product designer. So, are you enjoying the job?
Man: Not as much as I thought I would. I didn’t think I’d have to work so late to meet the deadlines.
Woman: Well, give it a chance. You’ve only been in this position for a month. It took me a year of on-the-job training to adjust to the pace around here.
Man: Oh, I intend to. I’m not a quitter. I actually enjoy challenges.
Q. What does the man think about his job?
A. It isn’t challenging enough for him.                                                            
B. He doesn’t like the long hours           
C. He wants to quit immediately                                                                    
D. It doesn’t provide any options.
Infographic 10 loại câu hỏi dễ lấy điểm Part 3 TOEIC
Infographic 10 loại câu hỏi dễ lấy điểm Part 3 TOEIC

3 loại câu hỏi tương đối khó khi luyện nghe TOEIC Part 3

Trong đề thi TOEIC cấu trúc mới được áp dụng tháng 6/2019,  có thêm 2 loại câu hỏi mới là câu hỏi ngụ ýcâu hỏi kèm theo bảng số liệu/sơ đồ/bảng thông tin.

Trong đó, câu hỏi suy luận và câu hỏi ngụ ý, cũng như câu hỏi có kèm theo bảng thông tin/số liệu là những câu hỏi khó. Bắt buộc thí sinh phải nghe hiểu tốt thì mới có khả năng chọn được đáp án đúng.

Tổng số 3 loại câu hỏi này chỉ chiếm khoảng 10/39 câu của đề thi TOEIC Part 3. Các học viên có mục tiêu điểm số từ 500-650 điểm thì có thể bỏ qua 3 loại câu hỏi này. Mục tiêu 500-650 chỉ cần đúng khoảng 22-27/39 câu Part 3. Việc bỏ qua 10 câu này sẽ giúp học viên tập trung vào 29 câu còn lại cho thật xuất sắc. Như vậy là đã đạt mục tiêu luyện nghe TOEIC Part 3 rồi.

Những học viên cần điểm cao hơn, khả năng nghe tốt, đương nhiên là phải luyện tập tất cả các loại câu. Vì học không phải chỉ để đi thi, học là để sử dụng.

1. Câu hỏi suy luận

Đáp án cho câu hỏi dạng này sẽ không được đề cập trực tiếp trong đoạn hội thoại. Bạn phải dựa vào các thông tin được người nói nêu ra và suy ra điều mà người đó ám chỉ.

 • What does the man/woman imply?
 • What is the man/woman saying about …?
 • What does the man/woman mean?
 • What can be inferred from the conversation?
 • What can be said about …?
 • What is known about …?
 • What is probably true about …?
1st Woman: Good morning, National Office Supplies, Customer Service Department. Janice Nelson speaking.
2nd Woman: Hello, Janice, this is Ms.Tupton. I’m calling about an order I just received. There were twenty packages of blue paper, but we ordered white paper. I believe we spoke last week about a similar situation. And this time, my manager’s upset!
1st Woman: I’m really sorry, Ms.Tupton. I’ll take care of the problem right away. Give me the invoice number on the shipment, and I’ll get an order of white paper out to you later this afternoon.
Q. What can be inferred from this conversation?
A. The problem has already been taken care of.                           
B. There is no blue paper in stock at present.                     
C. Ms.Tupton’s manager wasn’t upset last time.                                   
D. Janice Nelson is a new employee. 

Câu hỏi ngụ  ý

Trích dẫn một câu bất kì và hỏi ý nghĩa của câu nói đó.

+ Cách làm: Muốn làm được dạng này cần phải nghe hiểu những câu xung quanh. Cũng có khi phải hiểu đến 80% đoạn hội thoại

=> Lời khuyên : nếu mục tiêu các bạn chỉ cần 550 điểm đổ lại chúng ta có thể không cần quá chú trọng đến câu hỏi này (chỉ khoảng 2-3 câu), nên chú trọng phân tích kĩ 2 câu còn lại trong đoạn văn.

What does the man imply when he says, “I usually work until five”?

Câu hỏi kèm theo bảng số liệu/sơ đồ/bảng thông tin.

Câu hỏi kèm theo bảng số liệu
Câu hỏi kèm theo bảng số liệu

Mẹo làm part 3 TOEIC

Khi thi TOEIC, biết mẹo làm bài sẽ giúp tối ưu được điểm thi, giảm áp lực. Ở TOEIC part 3 này có mẹo gì không? Thầy Kiệt, Giám đốc học thuật của Kim Nhung TOEIC, TOEIC 990 có giới thiệu 2 mẹo làm bài Part 3.

Mẹo 1 – Đáp án xuất hiện những từ này: Loại ngay

Bí kíp này giúp bạn tăng xác suất chọn được đáp án đúng ở phần nghe Part 3 TOEIC. Xem video hướng dẫn bên dưới nhé.

Mẹo “Đánh Lụi” có cơ sở TOEIC Part 3,4

Nếu không nghe ra thì phải đánh lụi thôi ? nhưng làm sao để đánh lụi mà vẫn đúng? Xem video bên dưới để rõ hơn bạn nhé!

Kim Nhung TOEIC không khuyến khích bạn học mẹo. Nhưng khi đi thi thì khác. Đi thi TOEIC, để giảm áp lực làm bài và tối ưu điểm số, bạn nên biết những mẹo này. Không phải là điều gì quá to lớn, mẹo giúp bạn làm bài tốt hơn thôi.

Kế hoạch luyện nghe TOEIC Part 3 cho mục tiêu 500-650 điểm TOEIC

 • Cần đúng 22-27/39 câu Part 3 cho mục tiêu 500-650
 • Cần 15 ngày để ôn luyện, mỗi ngày 2 giờ.
 • Nhuần nhuyễn 3 bước làm bài TOEIC Part 3
 • Chú trọng 10 loại câu hỏi dễ lấy điểm: cách đọc câu hỏi, cách nghe. Làm bài tập để luyện nghe 10 loại câu hỏi này.
 • Học thêm mẹo làm Part 3 TOEIC trước khi đi thi, để tối ưu điểm số.

Bài tập áp dụng để Luyện Nghe TOEIC Part 3

Học phải đi đôi với hành, các bạn tiếp tục làm các bài tập này để áp dụng vào việc Luyện Nghe TOEIC Part 3 nhé. Đây là những bài tập phân loại theo từng loại câu hỏi, để các bạn tập trung luyện cho quen. Xem lại, 6 bước Luyện Nghe TOEIC hiệu quả để làm bài cho thật tốt bạn nhé.

Kết luận

Vậy là bạn đã học xong bài Luyện Nghe TOEIC Part 3, kiến thức khá nhiều, bạn có đến 15 ngày để học xong phần Part 3 này.

Truy cập Kênh luyện thi TOEIC của thầy Kiệt trên Youtube, giám đốc học thuật Kim Nhung TOEIC, TOEIC 990/990 để học thêm nhiều bài học bổ ích bạn nhé.

Xem thêm các bài học Luyện Nghe TOEIC khác

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC