Chúc mừng Lê Thanh Phong – VietJetAIR đã đat TOEIC 650 sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng Lê Thanh Phong - VietJetAIR đã đat TOEIC 650 sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Lê Thanh Phong đã đat TOEIC 650 (tăng 75 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần