Chúc mừng bạn NGUYỄN THÀNH KHOA – CỰU SV ĐH TÔN ĐỨC THẮNG- đạt TOEIC 515 điểm (Tăng 210 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.