fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề CORRESPONDENCE

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Correspondence 🔈 kɒrɪsˈpɒndəns thư từ, quan hệ thư từ
assemble 🔈 əˈsɛmbl thu thập, tập hợp
beforehand 🔈 bɪˈfɔːhænd sẵn, có sẵn, trước, sớm
complication 🔈 kɒmplɪˈkeɪʃən sự phức tạp
courier 🔈 kʊrɪə người đưa thư, chuyển phát
express 🔈 ɪksˈprɛs tốc hành, nhanh, hỏa tốc
fold 🔈 fəʊld gấp, gập
layout 🔈 leɪaʊt sự bố trí, trang trí giấy
mention 🔈 mɛnʃən đề cập
petition 🔈 pɪˈtɪʃən sự kiến nghị
proof 🔈 (v.) pruːf tìm lỗi, kiểm lỗi
proof 🔈 (n.) pruːf bằng chứng, chứng cớ
revise 🔈 rɪˈvaɪz sửa lại

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Nhiệm vụ của nhân viên văn thư là soạn thảo và in ấn văn thư trong công ty. Thư từ và ghi nhớ phải được carefully proofed để đảm bảo rằng chúng không có lỗi nào. Nếu nội dung chưa rõ ràng, the correspondence should be revised. This revision should be done beforehand, không đợi đến khi nó được gửi đi.

Trước khi bỏ the correspondence vào phong thư, nhân viên văn thư phải assemble tất cả những tài liệu đính kèm. When folding the correspondence, nhân viên văn thư phải làm sao đó để khi mở ra xem thì người nhận sẽ thấy được tiêu đề bức thư đầu tiên.

Courier service được sử dụng để chuyển những bức thư khẩn cấp ở nội tỉnh, còn express mail được sử dụng để chuyển những bức thư khẩn đi ngoại tỉnh.

Nhân viên văn thư cũng là người thiết kế layout cho mỗi bức thư của doanh nghiệp. Nói như vậy, không có nghĩa tôi đang mention that nhân viên văn thư cần phải học thiết kế những complicated design software. Anh ta có thể petition lên cấp trên yêu cầu thuê ngoài hoặc gởi sang bộ phận thiết kế nếu công ty có bộ phận này

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề CORRESPONDENCE

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) He’s assembling a car.

(B) He’s folding the newspaper in half.

(C) He’s reviewing his correspondence.

(D) He’s petitioning for a raise.


Part 2: Question-Response
Number 2. Did you send the letter by registered mail?

(A) Registration fees are paid in advance.

(B) Yes, and I sent it express.

(C) Nobody revised it.


Number 3. Have you ever worked in assembly before?

(A) The workers assembled outside.

(B) I worked in layout and design.

(C) I used to assemble electronic cards.

 

Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] I have the documents for tomorrow’s meeting all ready. I proofed them last night and copied them this morning. Now all I need is your help in assembling them.
[W] You should have asked me beforehand. I’m too busy to do it now.
[M] I mentioned to you that I would need your help today. These have to be finished before the end of the afternoon.
[W] I’m sorry, but I don’t remember your mentioning it. Why don’t you ask my assistant to help you with the folding and stapling?


Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording. Tired of waiting in line? Try our new express. self-service Courier Center. You can purchase stamps, weigh parcels, look up ZIP codes, even send registered mail. The Courier Confer is located in the lobby at the Fourth Street entrance. It’s open from six A.M. until eight P.M. daily. Closed Sunday. Postal staff are always on hand to show you how to use the services. Mention this announcement to them and receive a free city-wido ZIP code directory.

Đáp án

LISTENING

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.B 9.D

READING

10.A 11.B 12.A 13.A 14.B 15.C 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C 21.A 22.B 23.C

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC