Từ vựng TOEIC chủ đề CORRESPONDENCE

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Correspondence 🔈 kɒrɪsˈpɒndəns thư từ, quan hệ thư từ
assemble 🔈 əˈsɛmbl thu thập, tập hợp
beforehand 🔈 bɪˈfɔːhænd sẵn, có sẵn, trước, sớm
complication 🔈 kɒmplɪˈkeɪʃən sự phức tạp
courier 🔈 kʊrɪə người đưa thư, chuyển phát
express 🔈 ɪksˈprɛs tốc hành, nhanh, hỏa tốc
fold 🔈 fəʊld gấp, gập
layout 🔈 leɪaʊt sự bố trí, trang trí giấy
mention 🔈 mɛnʃən đề cập
petition 🔈 pɪˈtɪʃən sự kiến nghị
proof 🔈 (v.) pruːf tìm lỗi, kiểm lỗi
proof 🔈 (n.) pruːf bằng chứng, chứng cớ
revise 🔈 rɪˈvaɪz sửa lại

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Nhiệm vụ của nhân viên văn thư là soạn thảo và in ấn văn thư trong công ty. Thư từ và ghi nhớ phải được carefully proofed để đảm bảo rằng chúng không có lỗi nào. Nếu nội dung chưa rõ ràng, the correspondence should be revised. This revision should be done beforehand, không đợi đến khi nó được gửi đi.

Trước khi bỏ the correspondence vào phong thư, nhân viên văn thư phải assemble tất cả những tài liệu đính kèm. When folding the correspondence, nhân viên văn thư phải làm sao đó để khi mở ra xem thì người nhận sẽ thấy được tiêu đề bức thư đầu tiên.

Courier service được sử dụng để chuyển những bức thư khẩn cấp ở nội tỉnh, còn express mail được sử dụng để chuyển những bức thư khẩn đi ngoại tỉnh.

Nhân viên văn thư cũng là người thiết kế layout cho mỗi bức thư của doanh nghiệp. Nói như vậy, không có nghĩa tôi đang mention that nhân viên văn thư cần phải học thiết kế những complicated design software. Anh ta có thể petition lên cấp trên yêu cầu thuê ngoài hoặc gởi sang bộ phận thiết kế nếu công ty có bộ phận này

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

Do you run a small business? If so, you likely don’t have a large enough staff to deal with developing, reproducing, and mailing all your documents and correspondence. Why not let Office Systems, Inc., take care of this work for you? We provide the following services:

Editing

Don’t send out your documents until you are sure they are absolutely perfect. We provide revision and proofreading services on all documents, large or small.

Design and Production

Our professional graphic designers work with you to develop the best format and layout for your documents. We also provide copying and assembling services, including folding, stapling, and packaging.

Delivery

We can connect you with several different delivery services, including the postal system and private courier companies. Is your correspondence urgent? Our express delivery service gets it to the recipient within 24 hours or less, guaranteed.

Visit any one of our branches to open up an account with us today. You can download an application from our web site and fill it out beforehand to make the process go more smoothly. Don’t let the details of correspondence and document development complicate your life. Let Office Systems, Inc., handle it all for you.

Visit www.officesys.com to find the branch nearest you.

1. Who is the audience for this advertisement?

 A. Couriers.

 B. Small business owners.

 C. Editors.

 D. Corporate directors.

2. Which of the following is a service offered by Office Systems, Inc.?

 A. Web site development.

 B. Accounting.

 C. Assembling documents.

 D. Reading letters.

3. How can a customer open an account with Office Systems, Inc.?

 A. By visiting a company branch.

 B. By writing a letter.

 C. By sending an e-mail.

 D. By completing an online questionnaire.

4. The word “revision” is closest in meaning to …………….

 A. development

 B. copying

 C. delivery

 D. Rewriting

5. The word “beforehand “ is closest in meaning to …………….

 A. thoroughly

 B. by hand

 C. in person

 D. in advance

 

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1. What is the purpose of this talk?

 A. To inform customers of a new service.

 B. To warn workers.

 C. To recognize a new employee.

 D. To sell merchandise.

2. Where would you hear this talk?

 A. A grocery store.

 B. A restaurant.

 C. An assembly line.

 D. A post office.

3. What time does the Courier Center close?

 A. 2:00 P.M.

 B. 4:00 P.M.

 C. 6:00 P.M.

 D. 8:00 P.M.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer

1.A 2.B 3.B 4.B 5.B

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1.A 2.C 3.D

Tapescript phần nghe​

Tired of waiting in line? Try our new express, self-service Courier Center. You can purchase stamps, weigh parcels, look up ZIP codes, even send registered mail. The Courier Center is located in the lobby at the Fourth Street entrance. It′s open from six A.M. until eight P.M. daily. Closed Sunday. Postal staff are always on hand to show you how to use the services. Mention this announcement to them and receive a free city-wide ZIP code directory.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents