fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề Hotels

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
advanced 🔈 ədˈvɑːnst tiên tiến
chain 🔈 ʧeɪn chuỗi
checkin 🔈 checkin đăng ký khi đến
confirm 🔈 kənˈfɜːm xác nhận
expect 🔈 ɪksˈpɛkt trông đợi
housekeeper 🔈 ˈhaʊsˌkiːpə nhân viên dọn phòng
notify 🔈 ˈnəʊtɪfaɪ thông báo
preclude 🔈 prɪˈkluːd ngăn cản
reservation 🔈 ˌrɛzəˈveɪʃən sự đặt chỗ trước
quote 🔈 kwəʊt báo giá
rate 🔈 reɪt mức giá
service 🔈 ˈsɜːvɪs dịch vụ

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Hotels

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked number 1.

(A) The guests are checking into the hotel.

(B) The housekeeper is cleaning the room.

(C) This room has been serviced and is ready for occupancy.

(D) The reservations agent is quoting a high rate.


Part 2: Question-Response
Number 2.
What rate do you charge for a double room?

(A) Yes, you could change to a double room.

(B) It costs eighty-five dollars a night.

(C) This hotel has great rooms.


Number 3.
What time should we check in?

(A) Before nine o’clock.

(B) We only take credit cards.

(C) At the registration desk.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[W] What is our hotel chain’s policy on canceling reservations?

[M] If we are notified of a cancellation at least twenty-‘our hours in advance of check-in time, we refund the deposit.
[W] That’s good news because I just talked to a customer who wants to cancel and expects to have his deposit returned.
[M] That should be no problem. Just call the customer back and tell him we will remove the charge from his credit card.

 

Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.
Welcome to the Palm Garden Hotel chain. As a hotel employee, many opportunities await you. You may be starting out as housekeepers, but any one of you could advance to manager as you gain experience. Our goal at the Palm Garden Hotels is to provide the highest level of service possible. Our customers pay high rates to stay at our hotels, and they expect an advanced level of service in return. This goal, quite naturally, precludes anything but a professional attitude on the part of our employees. We expect the highest level of service from all of you. Now, we are ready to start our tour of the hotel. We’ll begin right next door in the dining room, then move on to the kitchen. This way, please.

Đáp án

LISTENING

1.C 2. B 3. A 4. D 5. C 6. A 7. A 8. B 9. D

READING

10. C 11. B 12. D 13. C 14. A 15. B 16. A 17. C 18. D 19. D 20. B 21. A 22. C 23. C

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC