Từ vựng TOEIC chủ đề Job advertising and recruitment

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Abundant 🔈 əˈbʌndənt nhiều, phong phú, thừa
accomplish 🔈 əˈkɒmplɪʃ hoàn thành
accomplishment 🔈 əˈkɒmplɪʃmənt thành tựu, thành tích
bring together 🔈 brɪŋ təˈgɛðə tập hợp lại/ gia nhập
Candidate 🔈 kændɪˌdeɪt ứng viên
come up with 🔈 kʌm ʌp wɪð đưa ra ý định
Commensurate 🔈 kəˈmɛnʃərɪt tương xứng với
match 🔈 mæʧ sự tương xứng, thích hợp
profile 🔈 prəʊfaɪl hồ sơ, tiểu sử
qualification 🔈 kwɒlɪfɪˈkeɪʃən tư cách, năng lực (để làm cái gì)
recruit 🔈 rɪˈkruːt tuyển dụng
submit 🔈 səbˈmɪt nộp, trình, đệ trình (đơn)
time-consuming 🔈 taɪmkənˈsjuːmɪŋ tốn nhiều thời gian, dài dòng

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Tuyển dụng nhân sự là một time-consuming and costly process. Người tuyển dụng luôn luôn mong muốn match the right person with the right job. Ngày nay, đăng tin trên mạng là cách phổ biến để recruit một nhân viên mới.

Khi tuyển dụng nhân viên mới, người tuyển dung luôn cố gắng show những accomplishments của công ty để thu hút các ứng viên, khi công ty cố gắng bring together những gì tinh túy nhất về công ty để đưa đến candidates thì đối thủ của họ cũng vậy. Khi jobs are abundant và tỷ lệ thất nghiệp thấp, employers có thể sẽ đối mặt với những đòi hỏi cao hơn từ phía job seekers. Thật là khó để employers tìm kiếm những characteristicsqualifications trong các employees của họ, coming up with a very specific profiles phù hợp với văn hóa công ty và công việc cụ thể. Những employees có kinh nghiệm thì luôn nhận được một mức lương that is commensurate với kinh nghiệm đó, vì vậy trước khi submit an application, bạn cần tự tin điền vào mức lương mong muốn của mình dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế.

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

To:              Marjorie Morgan

From:     Bill Smithers

Subject: Recruiting

 

 Marjorie,

We need to start looking at recruiting some new staff members over the summer. Our company has gotten lots of new contracts recently. We have abundant work and need to take on two or three new employees to help with it. We should advertise the positions as entry-level with room for promotion. We should choose the job candidates  carefully as I don’t want to have to end up firing anyone who turns out to be a bad match. I would like the new staff members to start work by June 10. Therefore, we should ask interested candidates to submit their applications before the end of April so that we can start interviewing in early May. Please come up with a recruiting plan and let me know. Thanks.

 

  Bill.

To:                    Bill Smithers

From:                Marjorie Morgan

Subject:            re: Recruiting

Attachment:      ad draft

 

 Bill,

 

Here is my plan for recruiting new staff members for this summer. I will place ads in our local newspapers, in two major national papers, and on the major web sites by April 1. The deadline for submission of appli­cations will be April 30. We will start interviews on May 8. In the ads I will carefully outline the qualifica­tions we are looking for. I am attaching a draft of the ad. Please look it over and send me your comments. I want to make sure it contains all the details you want.

 

 Marjorie

1. Why does Mr. Smithers need to hire new staff members?

 A. Marjorie Morgan is leaving her job.

 B. He has recently fired several employees.

 C. His company has a lot of work.

 D. Several employees have been promoted.

2. What does Mr. Smithers ask Ms. Morgan to do?

 A. Interview job candidates.

 B. Make a plan to recruit new employees.

 C. Read the major national newspapers.

 D. Send him comments.

3. What will happen by April 30?

 A. The new staff members will begin working.

 B. Interviews will begin.

 C. Two or three new staff members will be hired.

 D. Job candidates will submit their applications.

4. The word “candidates” in the first e-mail is closest in meaning to …………….

 A. recommendations

 B. descriptions

 C. advertisements

 D. applicants

5. The word “qualifications” in the second e-mail is closest in meaning to …………….

 A. salaries  B. positions  C. quantities  D. abilities

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1. How long has she been doing this?

 A. Two months.

 B. Five months.

 C. Four months.

 D. Nine months.

2. What did she do yesterday?

 A. She helped someone.

 B. She read a review.

 C. She accepted a new position.

 D. She had an interview.

3. What has the woman been doing lately?

 A. Searching for a job.

 B. Fixing her drain.

 C. Earning money.

 D. Looking for matches.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer.

1.C 2.A 3.B 4.B 5.C

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

1.B 2.B 3.B

Tapescript phần nghe​

M Have you come up with any ideas for finishing your job search?
W It′s been very time-consuming and draining, but I think it′s finally coming to an end. And it′s about time, too. I′ve been at this for five months now.
M Does this mean that you′ve found the job that′s the perfect match?
W Maybe. I′m very hopeful about a position I interviewed for yesterday. I know I have all the qualifications.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents