fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề Job advertising and recruitment

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Abundant 🔈 əˈbʌndənt nhiều, phong phú, thừa
accomplish 🔈 əˈkɒmplɪʃ hoàn thành
accomplishment 🔈 əˈkɒmplɪʃmənt thành tựu, thành tích
bring together 🔈 brɪŋ təˈgɛðə tập hợp lại/ gia nhập
Candidate 🔈 kændɪˌdeɪt ứng viên
come up with 🔈 kʌm ʌp wɪð đưa ra ý định
Commensurate 🔈 kəˈmɛnʃərɪt tương xứng với
match 🔈 mæʧ sự tương xứng, thích hợp
profile 🔈 prəʊfaɪl hồ sơ, tiểu sử
qualification 🔈 kwɒlɪfɪˈkeɪʃən tư cách, năng lực (để làm cái gì)
recruit 🔈 rɪˈkruːt tuyển dụng
submit 🔈 səbˈmɪt nộp, trình, đệ trình (đơn)
time-consuming 🔈 taɪmkənˈsjuːmɪŋ tốn nhiều thời gian, dài dòng

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Tuyển dụng nhân sự là một time-consuming and costly process. Người tuyển dụng luôn luôn mong muốn match the right person with the right job. Ngày nay, đăng tin trên mạng là cách phổ biến để recruit một nhân viên mới.

Khi tuyển dụng nhân viên mới, người tuyển dung luôn cố gắng show những accomplishments của công ty để thu hút các ứng viên, khi công ty cố gắng bring together những gì tinh túy nhất về công ty để đưa đến candidates thì đối thủ của họ cũng vậy. Khi jobs are abundant và tỷ lệ thất nghiệp thấp, employers có thể sẽ đối mặt với những đòi hỏi cao hơn từ phía job seekers. Thật là khó để employers tìm kiếm những characteristicsqualifications trong các employees của họ, coming up with a very specific profiles phù hợp với văn hóa công ty và công việc cụ thể. Những employees có kinh nghiệm thì luôn nhận được một mức lương that is commensurate với kinh nghiệm đó, vì vậy trước khi submit an application, bạn cần tự tin điền vào mức lương mong muốn của mình dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế.

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Job advertising and recruitment

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) The job profile is posted on the board.

(B) The qualifications are listed on the wall.

(C) The harvest this season is abundant.

(D) The candidate is checking the job listings in the newspaper.

 

Part 2: Question—Response
Number 2.
Which candidate mentioned her father’s fish boat?

(A) The first one.

(B) She fishes for a living.

(C) Her father sells oats.


Number 3.
What recent accomplishment are you most proud of?

(A) I need to resend this package.

(B) I won the employee-of-the-month award in May.

(C) I found it most time-consuming.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] Have you come up with any ideas for finishing your job search? 

[W] It’s been very time-consuming and draining, but I think it’s finally coming to an end. And it’s about time, too. I’ve been at this for five months now.
[M] Does this mean that you’ve found the job that’s the perfect match? 

[W] Maybe. I’m very hopeful about a position I interviewed for yesterday. I know I have all the qualifications.


Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.
Candidates are asked to submit a current résumé and letter of interest. Your résumé should list your qualifications for the job you are applying for. It should also list specific accomplishments in past jobs or in school. Your letter of interest should also outline your long-term career goals. If you bring together a picture of your past, your current goals, and your future. your profile will be more cohesive to our hirers. We are currently recruiting for entry-level positions in our accounting department. Salaries are competitive and commensurate with experience.

Đáp án

LISTENING

1.D 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.A 9.A

READING

10.C 11.A 12.A 13.B 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.B 20.C 21.A 22.D 23.C

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC