fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề OFFICE PROCEDURES

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Appreciation 🔈 əˌpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n Sự đánh giá, sự nhận thức
Be made of 🔈 biː meɪd ɒv Bao gồm
Bring in 🔈 brɪŋ ɪn Mang đến, mang lại
Casually 🔈 kæʒjʊəli Bình thường, tự nhiên, không trịnh trọng
Code 🔈 kəʊd Quy định, quy tắc, luật lệ, đạo lý
Expose 🔈 ɪksˈpəʊz Thiển hiện, phơi bày
Glimpse 🔈 glɪmps Nhìn lướt qua, thoáng qua
Out of 🔈 aʊt ɒv Hết, không còn
Outdated 🔈 aʊtˈdeɪtɪd Hết hạn, lỗi thời, lạc hậu
Practice 🔈 præktɪs Thủ tục, thói quen,
Reinforce 🔈 iːɪnˈfɔːs Tăng cường, củng cố
Verbally 🔈 vɜːbəli Bằng lời nói

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Có bao nhiêu nhân viên show any appreciation về văn hóa doanh nghiệp? Có bao nhiêu chuyên viên appreciate văn hóa doanh nghiệp là gì và what it is made of? It is often reinforced by office procedures và những công việc thường ngày that have been established qua các năm. Văn hóa doanh nghiệp thể hiện qua những dress code mà nhân việc mặc từ thứ 2 đến thứ 6; hoặc đến Sáng thứ 7 thì hầu hết nhân viên đều mặc casually. Khi kho hàng của công ty is out of stock, giám đốc cử người đi mua hàng của đối thủ, điều đó trở thành thói quen thông lệ, và mặc nhiên được appreciated như là văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ thể hiện qua hình ảnh, qua hành động, văn hóa doanh nghiệp còn phải được thể hiện bằng verbalization, ví dụ như những câu chào hỏi, đối đáp với khách hàng cũng như các đồng nghiệp trong công ty. Một nhân viên mới sau khi được tuyển dụng cần phải được established the practices cư xử theo văn hóa doanh nghiệp.

Khi làm việc tại một công ty có văn hóa doanh nghiệp tốt, you will be have a chance to be exposed to your characteristic. Bạn cũng có thể đưa ra những sáng kiến của mình để cải tiến những outdated practices trong văn hóa doanh nghiệp. Khi đó, bạn sẽ được tôn vinh như một người bring in nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tóm lại, trước khi quyết định lựa chọn một công ty để làm việc và cống hiến, you should get a glimpse of the corporate culture.

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề OFFICE PROCEDURES

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) The crew Is cleaning the glass.

(B) The workers are not dressed casually.

(C) The golfers are practicing their game.

(D) The waiters are bringing in food.

 

Part 2: Question—Response
Number 2.
Can young workers really appreciate what it meant to publish a book before computers were around?

(A) They are thankful.

(B) Our youngest employee is a published author.

(C) Of course they can’t.


Number 3.
What is silicon made of?

(A) The sale is still on.

(B) We’re out of intercoms.

(C) Sand.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] I appreciate the fact that you have taken time out of your schedule to come and talk to me. 

[W]I want to make sure that you understand the practices of the company. [M] It seems difficult for other employees to give me a verbal explanation of the practices, although they definitely are familiar with them.

[W] Everything is outlined in writing in the Employee Handbook. You can look through that later to reinforce what we will talk about today.

 

Part 4:Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.
This training is designed to reinforce and strengthen your current computer skills. We really don’t have the time to introduce these programs from the start, and we’ll only have limited time for practice today. What we want to do is verbally cover the main functions of the program and make sure that you’re all exposed to some of the features of the newer version. So, at least you’ll get a glimpse of what the newer version of the program has to offer. OK, let’s get started. I promised to finish before noon. when lunch will be served for everyone in the board room.

Đáp án

LISTENING

1.B 2.C 3.C 4.B 5.D 6.D 7.A 8.D 9.C

READING

10.A 11.B 12.B 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.B 19.B 20.C 21.B 22.C 23.A

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC