Từ vựng TOEIC chủ đề OFFICE PROCEDURES

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Appreciation 🔈 əˌpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n Sự đánh giá, sự nhận thức
Be made of 🔈 biː meɪd ɒv Bao gồm
Bring in 🔈 brɪŋ ɪn Mang đến, mang lại
Casually 🔈 kæʒjʊəli Bình thường, tự nhiên, không trịnh trọng
Code 🔈 kəʊd Quy định, quy tắc, luật lệ, đạo lý
Expose 🔈 ɪksˈpəʊz Thiển hiện, phơi bày
Glimpse 🔈 glɪmps Nhìn lướt qua, thoáng qua
Out of 🔈 aʊt ɒv Hết, không còn
Outdated 🔈 aʊtˈdeɪtɪd Hết hạn, lỗi thời, lạc hậu
Practice 🔈 præktɪs Thủ tục, thói quen,
Reinforce 🔈 iːɪnˈfɔːs Tăng cường, củng cố
Verbally 🔈 vɜːbəli Bằng lời nói

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Có bao nhiêu nhân viên show any appreciation về văn hóa doanh nghiệp? Có bao nhiêu chuyên viên appreciate văn hóa doanh nghiệp là gì và what it is made of? It is often reinforced by office procedures và những công việc thường ngày that have been established qua các năm. Văn hóa doanh nghiệp thể hiện qua những dress code mà nhân việc mặc từ thứ 2 đến thứ 6; hoặc đến Sáng thứ 7 thì hầu hết nhân viên đều mặc casually. Khi kho hàng của công ty is out of stock, giám đốc cử người đi mua hàng của đối thủ, điều đó trở thành thói quen thông lệ, và mặc nhiên được appreciated như là văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ thể hiện qua hình ảnh, qua hành động, văn hóa doanh nghiệp còn phải được thể hiện bằng verbalization, ví dụ như những câu chào hỏi, đối đáp với khách hàng cũng như các đồng nghiệp trong công ty. Một nhân viên mới sau khi được tuyển dụng cần phải được established the practices cư xử theo văn hóa doanh nghiệp.

Khi làm việc tại một công ty có văn hóa doanh nghiệp tốt, you will be have a chance to be exposed to your characteristic. Bạn cũng có thể đưa ra những sáng kiến của mình để cải tiến những outdated practices trong văn hóa doanh nghiệp. Khi đó, bạn sẽ được tôn vinh như một người bring in nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tóm lại, trước khi quyết định lựa chọn một công ty để làm việc và cống hiến, you should get a glimpse of the corporate culture.

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

When you bring in a new employee, it is important to make sure that he or she understands the usual office procedures as well as the codes of behavior. These things should be outlined clearly in the employee handbook. New employees should understand that they are expected to do more than just glimpse at the handbook and then hide it in a drawer. A thorough reading of it will help them understand many things they need to know about the workplace culture. Employees also appreciate verbal reinforcement. Supervisors should let them know when they have completed a job well, or if they are bending the rules too far. More experienced coworkers can be asked to support new employees while they are getting used to their new positions and explain procedures to them, but ultimately it is the supervisor’s responsibility to make sure that the normal office practices are carried out. When everyone understands what is expected, then the office procedures run more smoothly. In fact, it is not a bad idea to review the codes and procedures with the entire staff from time to time. This can be done on a regular basis at staff meetings, or it can be part of a training session.

1. What should new employees do with the handbook?

 A. Study it completely.

 B. Share it with coworkers.

 C. Read it quickly.

 D. Hide it in a drawer.

2. What should the supervisor do when an employee breaks a rule?

 A. Punish her.

 B. Retrain her.

 C. Tell her.

 D. Fire her

3. How can experienced coworkers help new employees?

 A. By inviting them to staff meetings.

 B. By explaining office procedures.

 C. By telling the supervisor when a rule has been broken.

 D. By writing a new handbook.

4. The words “bring in” are closest in meaning to …………….

 A. hire

 B. train

 C. invite

 D. meet

5. The word “codes” is closest in meaning to …………….

 A. mistakes

 B. lessons

 C. types

 D. rules

 

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1. Who is the speaker?

 A. A software trainer.

 B. A hardware salesman.

 C. A new computer owner.

 D. A scientist from R&D.

2. What will they do today?

 A. Review their computer skills.

 B. Take apart the CPU.

 C. Hire a specialist.

 D. Choose new software.

3. What will they do after the speaker finishes?

 A. Attend a board meeting.

 B. Have lunch.

 C. Spend a lot of time practicing.

 D. Watch a television program.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer

1.B 2.A 3.C 4.C 5.B

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1.C 2.A 3.A

Tapescript phần nghe​

This training is designed to reinforce and strengthen your current computer skills. We really don′t have the time to introduce these programs from the start, and we′ll only have limited time for practice today. What we want to do is verbally cover the main functions of the program and make sure that you′re all exposed to some of the features of the newer version. So, at least you′ll get a glimpse of what the newer version of the program has to offer. OK, let′s get started. I promised to finish before noon, when lunch will be served for everyone in the board room.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents