fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề OFFICE TECHNOLOGY

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Affordable 🔈 əˈfɔːdəbl Có đủ khả năng
As needed 🔈 æz ˈniːdɪd Khi cần, lúc cần thiết
Be in charge of 🔈 biː ɪn ʧɑːʤ ɒv Chịu trách nhiệm về
Capacity 🔈 kəˈpæsɪti Khả năng, năng lực/ sức chứa
Durable 🔈 djʊərəbl Bền, lâu bền
Initiative 🔈 ɪˈnɪʃɪətɪv Khởi xướng
Physically 🔈 fɪzɪkəli Thuộc về vật lý, theo quy luật tự nhiên
Provider 🔈 prəˈvaɪdə Nhà cung cấp
Recur 🔈 rɪˈkɜː Lặp lại, tái lặp
Reduction 🔈 rɪˈdʌkʃən Sự giảm, hạ
Stay on top of 🔈 steɪ ɒn tɒp ɒv Nắm bắt tình hình
Stock 🔈 stɒk Kho/hàng dự trữ

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Mỗi công ty có một người hoặc một bộ phận is in charge of việc vận hành văn phòng. Những người này đảm bảo cho những thiết bị văn phòng affordable cũng như là physical. Họ luôn xem xét tìm cách reduce chi phí và giảm thiểu mọi sự gián đoạn trong hoạt động của công ty. Trong khi functional manager quan tâm đến the capacity of their employees, thì những office manager lại quan tâm đến the durable capacity của văn phòng và những máy móc, thiết bị trong văn phòng. The office manager stays on top of việc đặt mua những vật dụng, thiết bị cho văn phòng làm việc và initiates việc thay thế chúng. Họ là người làm việc trực tiếp với service provider, những người chuyên cấp cấp văn phòng phẩm và các vật dụng, thiết bị văn phòng. The Office manager cũng là người quyết định việc thay đổi service provider nếu gặp phải những recurring problems với service provider đó. Những hạng mục lớn như bàn ghế, máy móc thì chỉ được đặt mua on an as needed basic. Những văn phòng phẩm khác như giấy, bút, … thì được đặt mua theo lịch, ngay tại văn phòng luôn có sẵn a stock of those supplies.

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề OFFICE TECHNOLOGY

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) He’s using the computer keyboard.

(B) He’s reducing the size of his office.

(C) He’s stocking the supplies.

(D) He’s signing his initials on his desk.


Part 2: Question—Response
Number 2. Do you think we can afford the additional support?

(A) Office morale seems fine.

(B) It’s already in the budget.

(C) They’re in stock.


Number 3. Who’s in charge of the fax machine?

(A) It has twice the capacity.

(B) The warranty has expired.

(C) The office manager stays on top of it.

 

Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] As part of the company’s cost-saving initiative, we must have approval on all new purchases.
[W] Who will be in charge of approvals?

[M] Each of the department heads has been asked to stay on top of purchases. All purchase orders will have to be signed by one of them.

[W] Well, that’s annoying. I just can’t see it as a good idea. It adds one more step to the ordering process and could cause delays.


Part 4:Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.

We have had a few problems with ordering these units on an as-needed basis. The first problem is that nobody seems to take the initiative to place the order with the provider. That’s because when they’re ordering just one recorder, they feel it isn’t worth their time. So even though their need is recurring, they don’t feel that the effort is justified. Here’s where a more aggressive provider could help us out, by anticipating our needs and staying on top of them. In fact, I have looked into the matter and discovered a provider that could meet this need. It’s the John Able and Sons Company. I don’t know if any of you are familiar with them. Their products are quite affordable. I suggest we look into making our orders from this company in the future.

Đáp án

LISTENING

1.A 2.B 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.B 9.C

READING

10.D 11.C 12.A 13.B 14.D 15.B 16.A 17.C 18.D 19.A 20.C 21.D 22.B 23.A

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC