Từ vựng TOEIC chủ đề Applying And Interviewing

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Ability 🔈 əˈbɪlɪti khả năng
Apply 🔈 əˈplaɪ nộp đơn, ứng tuyển
Hunter 🔈 ˈhʌntə người đi săn tìm, thợ săn
background 🔈 ˈbækgraʊnd kiến thức, kinh nghiệm
call in 🔈 kɔːl ɪn yêu cầu, mời tới
confidence 🔈 ˈkɒnfɪdəns tự tin; tin tưởng, tin cậy
constantly 🔈 ˈkɒnstəntli liên tục, luôn luôn
expert 🔈 ˈɛkspɜːt chuyên gia
hesitant 🔈 ˈhɛzɪtənt lưỡng lự, do dự, ngập ngừng
present 🔈 ˈprɛznt trình bày, giới thiệu
weakness 🔈 ˈwiːknɪs điểm yếu
follow up 🔈 ˈfɒləʊ ʌp bám sát, theo đuổi, đuổi bám
be ready for 🔈 biː ˈrɛdi fɔː sẵn sàng cho

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Có bao nhiêu lần trong đời bạn đi tìm một công việc mới? The experts trong lĩnh vực săn đầu người cho rằng con số thực tế sẽ nhiều hơn bạn nghĩ. Một số người nhận thấy kiếm việc thì time-consuming và nó thử thách their self-confidence. Người tìm việc tốt nhất là người không bao giờ ngừng lại công việc của mình và đừng tập trung quá nhiều vào weaknesses của mình. They network constantly: từ các cuộc họp, hội thảo đến cả những người họ gặp trên đường. Họ luôn follow-up những mối quan hệ này. Good job hunters thường xuyên cập nhật their abilities và their backgrounds trên hồ sơ xin việc trực tuyến của họ. Trước khi apply for a position, họ luôn định hình trước lĩnh vực nào và công ty nào mà họ muốn hướng đến. Vì vậy, when they are called in for an interview, they are ready for anything. Tại buổi phỏng vấn, họ luôn tìm cách present bản thân tốt nhất có thể, if either party is hesitant tại buổi phỏng vấn, thì có nghĩa hoặc người xin việc không phù hợp với vị trí mà họ đang ứng tuyển.

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

Matilda Moreno,

Human Resources Director

Milestone Marketing, Inc.

1476 Honeycutt Avenue

Riverdale

 

Dear Ms. Moreno,

I am writing in response to your ad in last Sundays newspaper. I am interested in applying for the marketing research assistant position. I have the background and abilities you are looking for. I have recently graduated from a four-year university program with a degree in Marketing. My work experience includes three months working as an intern for a local marketing firm, so I have on-the-job marketing experience in addition to my university training. I have also worked for the past two years as a part-time office manager while going to school. My experience at this job allowed me to develop important managerial and organizational skills.

I currently live in Deerfield but am interested in relocating to Riverdale. I will be visiting Riverdale during the first week of next month and am ready to come in for an interview any time during that week.

I am enclosing my resume” and three letters of reference. Please don’t hesitate to contact me if you have any questions or need further information. I believe I am a good match for your company, and I am confident that I can do the job. I look forward to hearing from you.

Sincerely,

Samuel Rutherford

1. What kind of job is Mr. Rutherford looking for?

 A. Office manager.

 B. Marketing research assistant.

 C. Newspaper reporter.

 D. Human resources director.

2. When does he want to have an interview?

 A. Next month.

 B. Next week.

 C. In three months.

 D. Sunday.

3. What does he include with this letter?

 A. A copy of his university degree.

 B. A job description.

 C. Three reference books.

 D. His resume.

4. The word “background “ is closest in meaning to …………….

 A. age

 B. experience

 C. position

 D. location

5. The word “confident” is closest in meaning to …………….

 A. sure

 B. lucky

 C. glad

 D. afraid

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1. Who would call in to this hotline?

 A. An expert in Salvo’s product line.

 B. A job seeker.

 C. A human resources presenter.

 D. An employer.

2. What is the purpose of this recording?

 A. To inform callers about Salvo.

 B. To explain to callers what they can do.

 C. To give background information about a product problem.

 D. To present the company’s philosophy.

3. What kind of people is Salvo currently looking for?

 A. Foreign language speakers.

 B. Fashion designers.

 C. Software users.

 D. Human resource experts.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer

1.B 2.A 3.D 4.C 5.C

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1.C 2.B 3.B

Tapescript phần nghe​

Thank you for calling the Salvo Human Resources Department Job Hotline.
Salvo is currently looking to hire people with a background in Asian Languages as well as software design. To hear about this special opportunity, press one. To listen to job descriptions for all of our current job openings, press two. To request an application, press three. To follow up on your application status, press four. To learn the location of a Salvo Employment Presentation in a city near you, press five. Please have a pen and paper by the phone and be ready to record the relevant information.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents