fbpx

Từ vựng TOEIC chủ đề Applying And Interviewing

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Ability 🔈 əˈbɪlɪti khả năng
Apply 🔈 əˈplaɪ nộp đơn, ứng tuyển
Hunter 🔈 ˈhʌntə người đi săn tìm, thợ săn
background 🔈 ˈbækgraʊnd kiến thức, kinh nghiệm
call in 🔈 kɔːl ɪn yêu cầu, mời tới
confidence 🔈 ˈkɒnfɪdəns tự tin; tin tưởng, tin cậy
constantly 🔈 ˈkɒnstəntli liên tục, luôn luôn
expert 🔈 ˈɛkspɜːt chuyên gia
hesitant 🔈 ˈhɛzɪtənt lưỡng lự, do dự, ngập ngừng
present 🔈 ˈprɛznt trình bày, giới thiệu
weakness 🔈 ˈwiːknɪs điểm yếu
follow up 🔈 ˈfɒləʊ ʌp bám sát, theo đuổi, đuổi bám
be ready for 🔈 biː ˈrɛdi fɔː sẵn sàng cho

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Có bao nhiêu lần trong đời bạn đi tìm một công việc mới? The experts trong lĩnh vực săn đầu người cho rằng con số thực tế sẽ nhiều hơn bạn nghĩ. Một số người nhận thấy kiếm việc thì time-consuming và nó thử thách their self-confidence. Người tìm việc tốt nhất là người không bao giờ ngừng lại công việc của mình và đừng tập trung quá nhiều vào weaknesses của mình. They network constantly: từ các cuộc họp, hội thảo đến cả những người họ gặp trên đường. Họ luôn follow-up những mối quan hệ này. Good job hunters thường xuyên cập nhật their abilities và their backgrounds trên hồ sơ xin việc trực tuyến của họ. Trước khi apply for a position, họ luôn định hình trước lĩnh vực nào và công ty nào mà họ muốn hướng đến. Vì vậy, when they are called in for an interview, they are ready for anything. Tại buổi phỏng vấn, họ luôn tìm cách present bản thân tốt nhất có thể, if either party is hesitant tại buổi phỏng vấn, thì có nghĩa hoặc người xin việc không phù hợp với vị trí mà họ đang ứng tuyển.

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Applying And Interviewing

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) The applicant is called in for an interview.

(B) The expert is putting on his coat.

(C) The sick cat is hiding its weakness.

(D) The room is ready for a party.


Part 2: Question—Response
Number 2.
Can I mail in this application?

(A) Yes, the address is on the last page.

(B) It’s not applicable.

(C) It doesn’t apply here.


Number 3.
Arc you ready for the written test?

(A) The test is administered by computer.

(B) My score was sent in the mail.

(C) Not quite, I don’t have a pencil.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[W] Do you remember the first time I applied for a job? I had absolutely no confidence in myself.

[M] And look where you are now—a widely respected expert in the field of computer networks.
[W] Isn’t it interesting how we change and grow. I was hesitant to go on my first job interview because I didn’t think I could present myself well. I was sure no one would hire me.
[M] And now you’re asked to speak at conferences all over the country. In fact, I’d like to ask you to help me out with planning a workshop I have to give next week.

Part 4:Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.
Thank you for calling the Salvo Human Resources Department Job Hotline.
Salvo is currently looking to hire people with a background in Asian Languages as well as software design. To hear about this special opportunity, press one. To listen to job descriptions for all of our current job openings, press two. To request an application, press three. To follow up on your application status, press four. To learn the location of a Salvo Employment Presentation in a city near you, press five. Please have a pen and paper by the phone and be ready to record the relevant information.

 

Đáp án

LISTENING

1.A 2.A 3.C 4.B 5.D 6.A 7.D 8.B 9.B

READING

10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.A 16.B 17.C 18.D 19.C 20.C 21.D 22.A 23.D

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC