fbpx
Promotions, pensions and awards

Từ vựng TOEIC chủ đề Promotions, pensions and awards

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
achievement 🔈 əˈʧiːvmənt thành tựu
contribute 🔈 kənˈtrɪbju(ː)t đóng góp
dedication 🔈 ˌdɛdɪˈkeɪʃən sự cống hiến
look forward to 🔈 lʊk ˈfɔːwəd tuː mong đợi, mong chờ, trông mong
look to 🔈 lʊk tuː tin vào, trông cậy vào
loyal 🔈 ˈlɔɪəl trung thành
merit 🔈 ˈmɛrɪt sự xuất sắc
obvious 🔈 ˈɒbvɪəs rõ ràng
productive 🔈 prəˈdʌktɪv có năng suất
promote 🔈 prəˈməʊt thăng chức
recognition 🔈 ˌrɛkəgˈnɪʃən sự công nhận
value 🔈 ˈvæljuː định giá

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Promotions, pensions and awards

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at the picture marked Number 1.

(A) The librarian is dedicating her novel to her boss.

(B) The promoter is putting away a book.

(C) The employee is receiving a book as an award.

(D) The manager is recognizing his old workers.


Part 2: Question-Response
Number 2.
Has she proven her loyalty?

(A) She’s been with us for forty-seven years.

(B) Loyalty deserves praise.

(C) No, she hasn’t completed it.


Number 3.
Where is the dedication ceremony going to be held?

(A) The ceremony was full of fanfare.

(B) Nobody questions her dedication.

(C) At the flag pole, in the parking lot.


Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] I’m looking forward to the awards ceremony tonight.

[W] So am I, I hope Darrell finally gets some recognition for all the work that he has done.
[M] He certainly has been very productive in the last few months.
[W] He has always been a hard worker. His dedication to his job is impressive, and he is certainly one of the company’s most loyal employees.

 

Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.

Everyone enjoys receiving recognition for the work that they do. Today, we will honor two employees who have been working for the company ever since we opened our doors In 1985. Their loyalty to the company is an honor for us. No value can be placed on these employees; they are priceless to us. Since they began working with us, they have been promoted to ever higher positions, not because of their connections or degrees, but because of the contributions they have made to the company. In other words, they have been promoted for their merit. These high achievers are a credit to our company, and I am very pleased to be able to honor them here tonight. Mr. Louis Bottano and Ms. Gina Minot, please come up to the front to receive your awards.

Đáp án

LISTENING

1.C 2.A 3.C 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.C

READING

10.C 11.C 12.C 13.C 14.B 15.A 16.D 17.B 18.A 19.C 20.D 21.B 22.A 23.B

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC