Từ vựng TOEIC chủ đề Salaries and Benefits

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
basis 🔈 ˈbeɪsɪs nền tảng
be aware of 🔈 biː əˈweər ɒv am hiểu, nhận biết, có ý thức
benefit 🔈 ˈbɛnɪfɪt lợi ích
compensate 🔈 ˈkɒmpɛnseɪt bù đắp
delicately 🔈 ˈdɛlɪkɪtli một cách khéo léo
eligible 🔈 ˈɛlɪʤəbl đủ tư cách
flexible 🔈 ˈflɛksəbl linh động
negotiate 🔈 nɪˈgəʊʃɪeɪt thương lượng
raise 🔈 reɪz sự tăng lương
retire 🔈 rɪˈtaɪə nghỉ hưu
vest 🔈 vɛst trao quyền cho
wage 🔈 weɪʤ tiền lương

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Trước khi nhận được một job offer, người xin việc have succeffully negotiated their salary and benefits.

Người xin việc luôn mong muốn they will be compensated thỏa đáng cho kỹ năng, kinh nghiệm và thời gian làm việc của họ. Đây là những điều delicate và khó khăn để đàm phán. They should be aware of mức lương hiện hành của vị trí họ đang ứng tuyển ở công ty đó, ở lĩnh vực đó. Thường mỗi 6 tháng hay 1 năm công ty sẽ đánh giá lại nhân sự của mình. Kết quả là người lao động may receive a raise.

Có những người lao động không nhận lương cố định mà they work for hourly wage, những người này có một công việc more flexibility, tuy nhiên họ lại không được hưởng bất kỳ benefits nào từ phía công ty. Những người này cũng may not be eligible to đăng ký bảo hiểm xã hội, loại bảo hiểm giúp họ are vested in thu nhập khi retirement

Bài tập áp dụng

Read the passages and choose the correct answer

To:               James Porter

 

From:     Helene Bourassa Subject:   Re: Benefits questions

 

 Dear James,

 

 I will try to clarify for you your questions about retirement benefits.

 

Time of retirement: The time at which an employee can retire is calculated on the basis of age and number of years of ser­vice to the company. An employee of the company can retire with full benefits at age 55 if he or she has worked a mini­mum of 30 years for the company. Employees can retire at age 60 or above with 25 years of service to the company. Since you are younger than 60 years old and have worked for the company for 22 years, you won’t be eligible to retire for anoth­er few years.

 

Benefits for your spouse: I know this is a delicate matter, but it is important to know about. If you die before your spouse, she will continue to receive full retirement benefits for the rest of her life.

 

Health insurance: Retirees are eligible to receive health insurance. There are several packages to choose from, and I will send you brochures about them. Your spouse will also be eligible for health coverage when you retire. If you happen to have any dependent children under the age of 21 and living at home, they, too, will be eligible for health coverage.

 

 I hope this answers your questions. Please don’t hesitate to contact me if you need any further information.

 

 Helene

1. How old is James Porter?

 A. Between 22 and 25.

 B. Younger than 60.

 C. 25.

 D. Exactly 60.

 

2. Who can receive retirement benefits after James dies?

 A. His wife.

 B. Nobody.

 C. His children.

 D. All of his dependents.

 

3. Who can get health coverage when James retires?

 A. His 19-year-old son who lives at home.

 B. His 20-year-old daughter who lives with her spouse.

 C. Any of his children who want it.

 D. Only his wife.

 

4. The word “basis” in is closest in meaning to …………….

 A. amount

 B. solution

 C. formula

 D. foundation

 

5. The word “delicate” is closest in meaning to …………….

 A. complicated

 B. sensitive

 C. interesting

 D. necessary

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1. How many days of paid vacation does each employee get?

 A. Forty-two.

 B. Five.

 C. Fourteen.

 D. Ten.

2. How often are raises given?

 A. Twice a year.

 B. At an employee’s request.

 C. Once a year.

 D. Whenever an employee is eligible for a raise.

3. Where should employees go to learn more about wage increases?

 A. Their supervisor.

 B. The Employee Handbook.

 C. Their contract.

 D. Their paycheck stubs.

Đáp án

Read the passages and choose the correct answer

1.D 2.B 3.A 4.B 5.C

Listen to the talk. Then read each question and choose the best answer

1.A 2.B 3.A

Tapescript phần nghe​

Please open your Employee Handbook to page seven. This section deals with your salary and salary increases. You will have an annual salary review. The average raise is 4.2 percent a year, just above the cost of living. Also, be aware that not all employees get a raise. Compensation is based solely on performance and your contribution to the company, and, sure enough, each year we find that some employees are not eligible for a raise. We have a clearly outlined review process in place, which your supervisor will go over with you. Let′s take a look at benefits. Each employee gets ten days of paid vacation a year in addition to major national holidays. You also get five days of sick leave annually.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents