từ vựng toeic chủ đề warranty

Từ vựng TOEIC chủ đề Warranties – Bảo Hành

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Characteristic 🔈

ˌkærɪktəˈrɪstɪk

Đặc tính, đặc trưng

Consequence 🔈

ˈkɒnsɪkwəns

Kết quả, hệ quả

Consider 🔈

kənˈsɪdə

Cân nhắc, xem xét

Cover 🔈

ˈkʌvə

Bao gồm

Expiration 🔈

ɛkspaɪəˈreɪʃən

Sự hết hạn, kết thúc

Frequently 🔈

ˈfriːkwəntli

Thường xuyên

Imply 🔈

ɪmˈplaɪ

Ngụ ý, hàm ý

Promise 🔈

ˈprɒmɪs

Hứa hẹn, cam đoan

Protect 🔈

prəˈtɛkt

Bảo vệ, che chở

Reputation 🔈

rɛpju(ː)ˈteɪʃən

Danh tiếng

Require 🔈

rɪˈkwaɪə

Yêu cầu, đòi hỏi

Variety 🔈

vəˈraɪəti

Đa dạng, nhiều

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Warrantiespromise của nhà sản xuất, nhà phân phối, hoặc người bán hàng rằng product will have specific characteristics hoặc sẽ đáp ứng được những công dụng specific. Warranties thì không required by law, nhưng lại frequently được áp dụng ở hầu hết các sản phẩm. Khi mua một sản phẩm nào đó, bạn nên consider kỹ về warranty policies của nó. Một warranty có thể cover hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế phụ kiện nếu product bị hư hỏng do điều kiện khách quan hoặc cả hai. Sự coverage đó đôi khi còn phụ thuộc vào những warranty plan khác nhau mà người bán đề xuất, tất nhiên lúc đó giá sản phẩm cũng sẽ khác ứng với những warranty plan khác nhau. Ví dụ một khách hàng Việt Nam mua iPhone tại một cửa hàng của Singapore đã từng bị chặt chém vì mua nhầm iPhone 6 đi kèm với một warranty plan trị giá 1,000 usd. Nhắc đến iPhone mới nhớ, nhiều người xài iPhone để imply rằng họ giàu có, con người mà, họ có variety cách để thể hiện sự giàu có của mình.

Most warranties đều có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó thì chúng expire. Những warranty policies tốt nhất thường đến từ những công ty có good reputation. Dù cho sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, bạn cũng cần phải protect nó tốt nhất có thể, và phải comply with hướng dẫn sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất. The consequence của việc sử dụng sản phẩm không theo chỉ dẫn làm cho sản phẩm bị hư hỏng là warranty sẽ bị mất hiệu lực.

Bài tập áp dụng

Questions below refer to the following two letters.

Kitchen Electronics, Inc.

October 12, 2010

Mrs. Sophie Bordeaux 118 Montrose Street Stoneybrook, MI

Dear Mrs. Bordeaux,

We received the defective toaster which you returned to us asking for a full refund under the terms of the one-year warranty. Unfortunately, the warranty on the toaster expired a month ago. The terms of the war­ranty do not cover your product once it has expired. Consequently, we will not be able to send you a refund. However, we will be able to send you a refur­bished toaster of the same model in exchange for the defective one if you desire. Please let us know if such an arrangement would be satisfactory to you.

Please don’t hesitate to contact me if you have any questions. We appreciate your business.

Sincerely,

Matthew Bodine Customer Service Manager

November 1, 2010

Matthew Bodine

Customer Service Manager

Kitchen Electronics, Inc. 194294 Honeywell Boulevard Victoria Springs, AL

Dear Mr. Bodine,

I have received your letter offering to send me a refurbished toaster in place of my defective one. I had not realized that my warranty had already expired. After considering the matter, I  have decided to accept the refurbished toaster. Your company has a good rep­utation, and I frequently use your products. In fact, this is the first time I have ever had a problem with anything I have purchased from you. Therefore, I am sure that the refurbished toaster will work as well as a brand new one. However, I would like to be assured that the refurbished toaster will be protected by a warranty the same as a new toaster would be. If this is the case, then please send me the toaster as soon as possible. Thank you.

Sincerely, Sophie Bordeaux

1. Why did the customer return the toaster?

 A. It doesn’t work.

 B. She prefers a different model.

 C. It was too expensive.  

D. She wants a brand new one.

2. When did she purchase the toaster?

 A. Exactly one year ago.

 B. Last October.

 C. A month ago.  

D. A little over a year ago.

3. What will she get in place of the returned toaster?

 A. A different, repaired toaster.

 B. Nothing.

 C. A refund.  

D. A brand new toaster.

4. The word “considering” in the second letter is closest in meaning to

 A. reading about

 B. thinking about

 C. talking about  

D. worrying about

5. The word frequently of the second letter is closest in meaning to …………….  

A. never  B. occasionally  C. rarely  D. often

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer

https://soundcloud.com/kimnhungtoeic/tu-vung-toeic-chu-de-warranty

1. What does the woman decide to do?

 A. Refuse the basic warranty.

 B. Take her car to an approved mechanic.

 C. Buy a different car.

 D. Buy the extended warranty.

2. What will happen if the woman uses an unapproved mechanic?

 A. There are no consequences.

 B. The warranty is no longer effective.

 C. She will have full coverage.

 D. Protection is decreased by 50%.

3. How long is the basic warranty effective?

 A. Thirty days.

 B. Sixty days.

 C. One year.  

D. Two years.

Đáp Án

1.D 2.A 3.C 4.D 5.D
1.B 2.D 3.C

Tapescript phần nghe

M Your car comes with a basic one-year, thirty-thousand-mile warranty, but you might want to consider purchasing a two-year, sixty-thousand-mile extended warranty. Both guarantee full protection as long as you have the car serviced by an approved mechanic. 

W What are the consequences if I choose not to use an approved mechanic? 

M The terms of the warranty require you to choose a mechanic from our approved list in order to be covered. 

W Then I′ll use an approved mechanic for now, but I won′t purchase the extended warranty. Then I can use my own mechanic when the basic warranty expires.

Xem thêm nhiều bài học khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

+3500 người đã nhận bộ tài liệu từ vựng này !

Table of Contents