fbpx
Bài tập về đại từ trong TOEIC

Cách làm 5 Dạng Bài tập về Đại Từ trong TOEIC Nhanh và Chính Xác

Nội dung chính

Bài tập về đại từ trong TOEIC là một trong những dạng bài tập mà đề thi TOEIC nào cũng gặp. Tuy nhiên số câu hỏi không nhiều, chiếm tỷ lệ khoảng 6% số câu hỏi trong phần ngữ pháp TOEIC. Tỷ lệ này tham khảo từ sách ETS, tổng hợp những bộ đề thi TOEIC thật của ETS, tổ chức khảo thí và cấp chứng chỉ TOEIC xuất bản.

Để làm chủ các dạng bài tập ngữ pháp TOEIC khác, xem thêm bài học >> Ngữ Pháp TOEIC

Bài tập về Đại từ trong TOEIC thường xuất hiện trong TOEIC Part 5, TOEIC Part 6. Sau đây sẽ là cách làm và một số bài tập áp dụng.

Các loại đại từ trong Tiếng Anh

Sau đây là bảng một số loại đại từ thường gặp trong Tiếng Anh.

Các loại đại từ trong Tiếng Anh

Chi tiết hơn, mời bạn xem thêm bài học >> Tổng hợp các loại đại từ trong Tiếng Anh

Cách làm Bài tập về đại từ trong TOEIC

Trong bài thi TOEIC, có nhiều dạng câu hỏi đại từ khác nhau. Chúng ta cùng đi qua 5 dạng bài tập về đại từ trong TOEIC sau đây.

Trường hợp 1: ……S…… + V chia thì

Nếu phía sau chỗ trống có V chia thì, điền Đại từ nhân xưng làm S

cách làm bài tập đại từ trong TOEIC trường hợp 1

Trường hợp 2: ……Det……. + (adv adj Np) N

Nếu phía sau chỗ trống có Noun, điền Tính từ sở hữu làm det (my, your, his…)

cách làm bài tập đại từ trong TOEIC trường hợp 2

Trường hợp 3: Nếu phía sau chỗ trống KHÔNG CÓ Verb và KHÔNG CÓ Noun

Làm theo quy trình sau:

Tìm 1 Động Từ gần nhất phía trước ______ => từ Động Từ đó, tìm 1 Noun phía trước tạo ra hành động đó

Để dễ nhớ TH3, hãy nhìn vào sơ đồ sau:
N tạo ra V đấy <—- V gần nhất <—- _____Vc/ N
So sánh N này với 4 đáp án:

  • nếu cùng đối tượng => Đại từ phản thân
  • khác đối tượng => Đại từ nhân xưng làm O
cách làm bài tập đại từ trong TOEIC trường hợp 3

Trường hợp 4 và 5 : Hai trường hợp đặc biệt

(1) N + ĐT Phản thân nhấn mạnh cho một N phía trước (câu đã có đủ SVO rồi, thường phải dịch)

My father himself made me a birthday cake.
My father made me a birthday cake himself.

cách làm bài tập đại từ trong TOEIC trường hợp 4

(2) By + Đại từ phản thân = on + Tính từ sở hữu + own = một mình (ai đó)

I live by myself = I live on my own.

cách làm bài tập đại từ trong TOEIC trường hợp 5

Bài tập áp dụng: đại từ trong TOEIC

Mời bạn làm một số bài tập về đại từ trong TOEIC. Đây là những câu hỏi về đại từ trích từ đề thi TOEIC qua các năm. Chúc các bạn làm tốt.
Bấm vào Start Quiz để bắt đầu làm bài tập bạn nhé !!!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC