fbpx
Chinh Phục Part 5 TOEIC

Luyện Part 5 TOEIC – Cách Làm Các Dạng Câu Hỏi Đề Thi TOEIC Mới 2022

Nội Dung Chính

Part 5 TOEIC là phần thi có tên gọi là Incomplete Sentence – Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Mục đích sau khi học xong bài này là:

 • Nắm vững cấu trúc bài thi TOEIC Part 5 & Xu hướng ra đề thi 2022
 • Biết cách làm các loại câu hỏi Part 5 TOEIC.
 • Làm nhanh, chính xác để ăn trọn điểm TOEIC Part 5.
Giới Thiệu Part 5 TOEIC
Chương 1

Giới Thiệu Part 5 TOEIC

Cấu trúc đề thi TOEIC Part 5

Part 5 TOEIC thuộc phần thi TOEIC Reading. Sau khi hoàn thành 100 câu TOEIC Listening ( Khoảng 45 phút), thí sinh sẽ chuyển sang làm phần thi Reading, gồm 3 phần 5,6,7.

Cấu Trúc Đè thi TOEIC Reading Part 5

Ở phần thi này, thí sinh có thể lựa chọn làm câu nào trước cũng được. Thời gian hoàn thành là 75 phút. Tuy nhiên, Part 5 là phần thi dễ lấy điểm hơn hết, vì vậy nên làm trước & làm nhanh phần này.

Part 5 TOEIC đề thi TOEIC cấu trúc mới đang được áp dụng hiện hành bao gồm 30 câu hỏi. Thời gian làm bài tối ưu theo đề xuất của Kim Nhung TOEIC là 13 phút. Tương ứng mỗi câu phải hoàn thành trong 26 giây.

Xu Hướng Ra Đề 2022

Theo bộ đề thi TOEIC mới nhất từ ETS – ETS 2022, Đề thi TOEIC Part 5 có xu hướng khó hơn. Đó là có sự tăng lên các câu hỏi khó ( câu từ vựng, cần phải biết nghĩa mới làm được) và giảm các câu hỏi dễ ( câu ngữ pháp).

3 Loại câu hỏi trong đề thi Part 5 TOEIC.

Part 5 TOEIC đề thi TOEIC cấu trúc mới có 3 loại câu hỏi như sau:

1 / Câu từ loại (ngữ pháp)

The train bound for Crawford will be suppended for three days to complete minor ________ on its rails

(A) constructs (B) constructive (C) constructed (D) construction

Câu ngữ pháp có 4 đáp án là các từ cùng họ với nhau, khác nhau về từ loại. Áp dụng các kiến thức ngữ pháp để chọn được từ loại đúng cần điền.

2 / Câu từ vựng

Thanks to the outstanding _______ of the critics, we reached our sales goal for last quarter.

A. surveys           B. reviews           C. articles                             D. inspections

4 đáp án A,B,C,D thông thường là các từ cùng loại nhưng khác nghĩa nhau. Để làm được câu này, ta phải có vốn từ vựng nhất định, đặc biệt là những từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

3 / Câu phức hợp bao gồm cả từ vựng và ngữ pháp.

A road collapse has _____ traffic delays on the main route between Mildura and Merbein.

A. caused                            B. departed        C. direction         D. operation

Sau khi áp dụng Quy trình làm bài Part 5 TOEIC, xét về ngữ pháp ta thấy câu này thiếu động từ nên cần điền động từ. Vì vậy loại đáp án C,D ( 2 từ này là Danh từ).

A. caused                            B. departed

A. gây ra                               B. khởi hành

Ráp nghĩa ta thấy phía sau V này là traffic delays – kẹt xe, vậy dùng “ gây ra kẹt xe” – Caused traffic delays sẽ hợp lý hơn là departed traffic delays. Đáp án đúng là câu A.

Cách Luyện Thi Part 5 TOEIC Hiệu Quả

Để luyện thi TOEIC Part 5 hiệu quả, Kim Nhung TOEIC giới thiệu cách học như sau:

 • Nắm vững quy trình làm Part 5
 • Nắm vững các dạng câu hỏi & kiến thức ngũ pháp liên quan
 • Học từ vựng thường gặp Part 5
 • Nắm vững mẹo làm bài thi TOEIC Part 5
 • Thường xuyên Luyện giải đề
 • Quản lý thời gian làm bài

Cách Luyện thi TOEIC Part 5 hiệu quả

Quy Trình Làm Part 5 TOEIC
Chương 2

Quy Trình Làm Part 5 TOEIC

Bước 1: Nhìn vào 4 đáp án để xác định dạng câu hỏi

Xác định dạng câu hỏi: TỪ LOẠI (N/V/Adj/Adv) hay TỪ VỰNG (dịch)

Bước 2: Nhìn quanh ô trống để tìm dấu hiệu về Cụm Danh Từ

Tìm dấu hiệu về Cụm Danh Từ để chọn nhanh đáp án theo cụm Danh từ. Cụm Danh Từ có một danh từ chính đứng cuối cụm, và có thể có một hay nhiều các thành phần sau:
[Det]  [Adv]  [Adj]  [N] [Noun chính]
Det là hạn định từ. Adv là Trạng từ bổ nghĩa cho Tính từ Adj. Adj là tính từ bổ nghĩa cho Noun chính. N là danh từ bổ nghĩa cho Noun chính. Noun chính là danh từ chính trong cụm danh từ. Có các loại hạn định từ sau:
 • Mạo từ: a/an/the
 • Từ chỉ định: this/that/those/these
 • Tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its
 • Số đếm: one, two, three, …
 • Từ chỉ số lượng: many, all, little/a little, few/a few, …
Cách chọn nhanh đáp án theo cụm danh từ Xét ví dụ sau: The  scope of work included a _______ renovation of the existing facility … Nhìn quanh ô trống, ta thấy có dạng: Det (a) ________ N ( renovation) , vậy ở đây thiếu một Adj ( Tính từ). Nếu không xác định được dạng bài tập/không có cơ sở/chưa tìm được đáp án => Qua Bước 3 Quy trình làm Part 5 TOEIC

Bước 3: Xác định SVO. Thực chất là Tìm Động Từ trong câu.

Áp dụng cho dạng Bài tập TỪ LOẠI. S là chủ ngữ, V là động từ, O là tân ngữ. Trong câu, có thể không có Chủ Ngữ, Tân Ngữ nhưng bắt buộc phải có Động Từ. Ví dụ: Please give me that book.
 • Chưa có V => Điền V => Loại liền to V/Ving => Chia dựa vào (Thì//S số nhiều/ít//Chủ động/Bị động)
 • Đã có V => Loại từ V => Phân vân giữa N hay Adv (Nếu là Linking V (*) => Điền Adj)
Đây là phần quan trọng nên Thầy Kiệt có làm một Video bài giảng. Giảng bài & Ví dụ cụ thể dễ hiểu, mời bạn xem Video bài giảng bên dưới
Cách Làm TOEIC Part 5: Câu Ngữ Pháp
Chương 3

Cách Làm TOEIC Part 5: Câu Ngữ Pháp

Part 5 TOEIC có 3 loại câu hỏi chính như trình bày ở trên là Loại câu hỏi về từ vựng, Loại câu hỏi về ngữ pháp, và Loại câu hỏi tổng hợp ngữ pháp + từ vựng. Riêng loại câu Ngữ Pháp, ta phân chia thành các dạng câu hỏi như sau:

3.1 / Câu từ loại (word form)

Ví dụ: The train bound for Crawford will be suspended for three days to complete minor ______ on its rails. A. constructs                      B. constructive                  C. constructed                   D. construction 4 câu trả lời bên trên là 4 từ có cùng họ với nhau, A là động từ đi với danh từ số ít (thêm –s), B là tính từ, C là quá khứ phân từ (động từ có đuôi –ed), D là danh từ. Áp dụng quy trình làm bài 3 Bước bên trên Bước 1 – 4 đáp án cùng họ với nhau nhưng khác nhau về từ loại, nên đây là câu hỏi về từ loại (ngữ pháp) Bước 2 – Tìm kiếm dấu hiệu Cụm danh từ. Nhắc lại dấu hiệu nhận biết cụm N là xem quanh ô trống có các từ loại thuộc cụm N không. Ở đây có “minor” là tính từ, Sau nó điền N, vì cụm giới sau không thuộc cụm N, cuối cụm N phải là N. Chọn đáp án (D) Danh từ.

3.2 / Câu Điền Động Từ

Students are required to summarize what they _________ for their graduation thesis. (A) have been researched (B) have researched (C) had researched (D) has researched Để làm dạng câu này, cần phải nắm các chủ điểm ngữ pháp sau: Thì, Chủ động/bị động, Sự hòa hợp giữa chủ ngữ, động từ, Câu điều kiện. Quay lại ví dụ trên, theo Quy trình 3 bước thì thấy mệnh đề từ what they …. Thiếu động từ chính, nên cần điền động từ. 4 đáp án đều là động từ và các trợ động từ đi kèm. Theo thứ tự các yếu tố liên quan đến động từ:
 • Ta xét Câu điều kiện, (Phải có mệnh đề If), đây không có mệnh đề If à không phải câu điều kiện.
 • Tiếp theo đến Thì, xét đến sự hòa hợp về thì giữa 2 mệnh đề trong câu. Mệnh đề trước ở hiện tại, mệnh đề sau không thể ở quá khứ àLoại đáp án (C).
 • Chủ động, bị động: thấy đây là câu chủ động – research for their graduation thesis – nghiên cứu luận văn tốt nghiệp à Loại các câu trả lời là bị động à Loại (A)
 • Sự hòa hợp chủ ngữ, động từ: chủ ngữ là số nhiều ( they) à đi với trợ động từ have à Đáp án là (B).

3.3 / Điền từ loại là Đại từ, đại từ phản thân, tính từ sở hữu, …

Ms. Kim ask that the marketing team email the final draff to ______ before 5 p.m A. her B. she C. hers D. herself Khoảng trống cần điền đại từ, thay thế cho Ms. Kim Sau khoảng trống không có N, không có V 🡪 Loại B. She Không thay thế cho danh từ chỉ sự sở hữu ( Ms. Kim không có sở hữu gì cả) 🡪 Loại C. hers Còn A và D. Chủ ngữ là “the marketing team” và đáp án là khác đối tượng 🡪 Chọn A.

3.4 / Dạng câu hỏi Xác Định Từ Quan Hệ

The decision to raise subway fares drew criticism from many people ____ ride the trains. (A) which (B) who (C) what (D) whose Trước ô trống là Danh từ chỉ người à Loại A,D. Sau khoảng trống là V (ride) à Chọn B.

3.5 / Dạng câu hỏi về liên từ/giới từ

______ a knee injury, the captain of the national baseball team was named the MVP for his performance during the season’s final game. (A) Even               (B) Although       (C) Except            (D) Despite 2 đáp án B và D đồng nghĩa: mặc dù, nhưng B là liên từ còn D là giới từ. Khi có 2 từ đồng nghĩa như vậy thì 95% một trong 2 đáp án là đúng. Nếu cẩn thận hơn thì dịch nghĩa. Loại 2 đáp án A, C còn lại. Sau khoảng trống là “a knee injury” là một cụm từ, không có động từ và chủ ngữ vì vậy khoảng trống phải là giới từ.

3.6 /Dạng câu hỏi xác định phân từ : v-ing/v-ed ở vị trí tính từ

After 15 years as a fashion designer, Mr. Jacobs will quit his job to pursue an _____ career in public relations. (A) excite             (B) excited          (C) have excited                (D) exciting Câu đã có động từ chính là quit nên loại đáp án (C) là động từ, (A) là động từ. Lưu ý: (B) là V-ed nhưng có thể là phân từ nên không loại. Trước khoảng trống thấy có mạo từ “an”, sau nó là cụm danh từ, đã có danh từ chính là career nên còn thiếu một tính từ bổ nghĩa cho Career. Vì đáp án không có tính từ nên có thể dùng phân từ là (B) hoặc (D) làm tính từ. Excite là từ chỉ cảm xúc, nó bổ nghĩa cho danh từ career, chỉ bản chất của career nên sẽ dùng hiện tại phân từ, chọn D.

3.7 / Dạng câu hỏi xác định phân từ : V-ing/V-ed bắt đầu một mệnh đề tính ngữ

Students ______ an overseas exchange program should visit the administration office for further details (A) considering                  (B) consider        (C) considers      (D) considered Câu này đã có động từ chính là visit nên loại các đáp án động từ B, C. Lưu ý: không loại D vì trước khoảng trống là Danh từ, nên khoảng trống vẫn có thể là V-ed, một quá khứ phân từ bắt đầu một mệnh đề tính ngữ bổ nghĩa cho danh từ Students. Còn A, B Ta thấy xuất hiện dạng mệnh đề tính ngữ bổ nghĩa cho danh từ Students. Mệnh đề này ở chủ động vì sau khoảng trống có “an overseas exchange” là N 🡪 Chọn V-ing A.
Để Làm Các Dạng Câu Hỏi Bên Trên, Xem Chi Tiết Ngữ Pháp Part 5 TOEIC
Cách Làm Part 5 TOEIC: Câu Từ Vựng
Chương 4

Cách Làm Part 5 TOEIC: Câu Từ Vựng

Cách làm câu từ vựng Part 5 TOEIC

Với đề thi TOEIC cấu trúc mới được áp dụng từ tháng 6/2019, tỷ trọng các câu hỏi từ vựng ngày càng tăng. Đây là những câu khó đối với thí sinh, vì muốn làm đúng phải thuộc nhiều từ vựng. Ngoài ra, thí sinh còn phải có kỹ năng dịch câu. Nhưng đôi khi biết hết nghĩa các từ vựng trong câu, thí sinh vẫn chọn sai đáp án. Video bài giảng cách làm câu hỏi từ vựng TOEIC Part 5 bên dưới sẽ giúp thí sinh xác định được các yếu tố then chốt để có thể dịch câu nhanh, gọn mà chính xác. Thậm chí, trong đa số trường hợp chỉ cần dịch đúng 3 chữ là có luôn đáp án.

Học từ vựng Part 5 TOEIC như thế nào

Để làm tốt câu hỏi từ vựng phải thuộc nghĩa từ vựng, biết cách sử dụng từ trong câu cho phù hợp, ngoài thuộc từng từ riêng lẽ còn phải thuộc nguyên cụm. Ví dụ: Advangtage là lợi thế, nhưng khi học phải thuộc nguyên cụm take advantage of là tận dụng ( lợi thế). Học những từ vựng thường ra trong đề thi TOEIC Part 5, Học ngay >> Từ vựng TOEIC Part 5
Chương 5

Kinh Nghiệm Học Part 5 TOEIC Hiệu Quả

Quản Lý Thời Gian: Vì sao tối ưu thời gian làm bài Part 5 TOEIC là quan trọng?

Phần thi TOEIC Reading bao gồm Part 5,6,7 có tổng cộng 100 câu, thời gian làm bài là 75 phút. Như vậy, thời gian cho mỗi câu chưa đến 1 phút, chỉ khoảng 45 giây. Trong 100 câu đó, Part 7 chiếm 54 câu. Thời gian tối ưu cho Part 5 là 13 phút. Còn lại dành cho Part 6, Part 7.

Cái khó của đề thi TOEIC là phải hoàn thành số lượng câu hỏi lớn trong thời gian giới hạn. Vì vậy, tối ưu thời gian làm bài là một trong những kỹ năng quan trọng cần có.

Để tối ưu thời gian làm bài thi TOEIC, bạn cần nắm vững mẹo làm bài thi TOEIC Part 5 và thường xuyên giải đề thi TOEIC với áp lực thời gian như đi thi thật để làm quen. Đảm bảo áp dụng thuần thục mẹo làm bài, thường xuyên giải đề, điểm số của bạn sẽ được cải thiện đáng kể sau 2 khi làm khoảng 2-3 test.

>> Làm ngay các bài Test TOEIC Online.

Nắm vững mẹo làm bài thi TOEIC

Nghe từ “mẹo” có thể bạn “dị ứng”, tuy nhiên ý nghĩa của nó hoàn toàn “tích cực”. Mẹo thi TOEIC giúp bạn biết cách làm bài nhanh mà vẫn chính xác. Định hướng suy nghĩ logic hơn để chọn nhanh đáp án đúng.

Tất cả các mẹo đều được tổng hợp trên cơ sở Logic về ngữ pháp, chứ không phải ghi nhớ một cách máy móc hay là “học tủ”, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Kim Nhung TOEIC nghĩ nó cũng sẽ có ích trong quá trình bạn sử dụng Tiếng Anh sau này.

Xem >> Tổng hợp Mẹo thi TOEIC Part 5

Luyện giải đề thi TOEIC

Đây là giai đoạn quan trọng nhất quyết định điểm thi của bạn. Giải đề thi TOEIC sẽ giúp bạn quen với áp lực phòng thi, làm quen với các câu hỏi khi đi thi thật. Ngoài ra, đây chính là cơ hội để áp dụng và kết hợp tất cả kiến thức đã tích lũy vào thực tế bài thi. Có rất nhiều bạn kiến thức nền tốt, nhưng do xử lý quá chậm dẫn đến không hoàn thành tốt bài thi trong khoảng thời gian quy định.

>Xem Tiếp Đề thi TOEIC Part 5 có đáp án

Xem thêm >> Sách Rainbow TOEIC Part 5,6 Có dùng được cho đề thi TOEIC Mới 2022

Bài Tập Áp Dụng
Chương 6

Bài Tập Áp Dụng

Bài Tập

1. The  scope of work included a complete _______ of the existing facility,  including completely new electrical work and installation of Y2K  compliant equipment.

(A) renovation (B) renovate (C) renovated (D) renovates

2. The Trescott Chamber of Commerce _______ local businessman Brian Larue at a ceremony next week.

(A) was honoring (B) to honor (C) will honor (D) honor

3. Passengers are asked to store any carry-on luggage  _______  in the overhead bins and fasten their seat belts prior to takeoff.

(A) securely (B) secure (C) security (D) securing

Đáp án kèm giải thích

Tất cả các câu bài tập này đều là câu từ loại. Để làm nhanh, chính xác, ta theo Quy trình 3 Bước Làm Câu Từ Loại ở trên.

1. Tìm xem có cụm Danh từ không? Trước khoảng trống có mạo từ “a”. Vậy là có cụm danh từ, kết thúc ngay khoảng trống. Vậy ô trống chính là danh từ chính ( đứng cuối cụm). Đáp án là câu A – Danh từ. ( Dấu hiện nhận biết : có đuôi -tion).

2. Quanh ô trống không thấy dấu hiệu cụm N. Qua bước 3, Phân tích cấu trúc câu thấy câu này thiết Động từ V. Vậy cần điền V. Loại đáp án B ( Vì to-V không thể làm V chính trong câu). Khi cần điền động từ thì ta xét tới các yếu tố Thì, Chủ Động/Bị Động và Sự hòa hợp giữ chủ ngữ, động từ. Đầu tiên xét thì, ta thấy có từ “next week” –> Thì Tương lai. Vậy chọn đáp án C. ( A là quá khứ tiếp diễn, D là hiện tại đơn)

3. Tìm kiếm dấu hiệu nhận biết cụm Danh từ, thấy có từ “any” là hạn định từ. Sau đó sẽ là cụm N. Xem cụm N đủ chưa? thấy có “carry-on” là tính từ, “luggage” là danh từ, vậy cụm N đã đủ. Ô trống không thuộc cụm N. Qua bước 3 xác định S,V,O. Thấy câu này đã đủ hết các thành phần câu. S = Passengers; V= “are asked”; O= “any carry-on luggage”. Theo quy trình 3 bước làm bài, Câu đã có V thì điền Danh từ hoặc Trạng từ. Ở đây đã có Danh từ chính là tân ngữ “any Carry-on luggage”. Vậy từ cần điền là Trạng từ Adv. Đáp án A. ( dấu hiệu nhận biết Adv là đuôi -ly)

Làm Thêm Các Bài Tập Khác

Làm Bài Tập Ngay >> Bài Tập Part 5 TOEIC

Picture of Kim Nhung TOEIC
Kim Nhung TOEIC
Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Chia sẻ bài viết

ĐĂNG KÝ HỌC