Học từ vựng TOEIC Part 5 mỗi ngày

Cùng học từ vựng TOEIC Part 5 và làm bài tập từ vựng để thực hành. Đây là những từ vựng Part 5 thường ra trong đề thi TOEIC những năm gần đây. Học từ vựng mỗi ngày, tiến bộ mỗi ngày bạn nhé. 

>> Xem bài 1 – Học từ vựng TOEIC Part 5 <<

ĐĂNG KÝ HỌC