Chúc mừng Uyên đã đạt 580 điểm TOEIC, vượt xa mục tiêu 500 điểm.

Uyen_cam on

Uyen_bang diem

Facebook
Twitter
LinkedIn
Bộ đề thi TOEIC Mới Nhất 2022 - ETS 2022

7 Test đã từng ra thi thật và 3 Test chưa được công bố bởi ETS. Giọng đọc giống 100% Đề Thi Thật.